Informace pro rodiče

Vážení rodiče, jsme rádi, že si vaše děti vybraly ke studiu právě naši školu. Přáli bychom si, aby děti studium těšilo a aby ho úspěšně zakončily závěrečnou maturitní zkouškou. Věříme, že komunikace mezi vámi a školou bude k oboustranné spokojenosti.

Prospěch Vašich dětí můžete sledovat v aplikaci Bakaláři. Pro přihlášení je třeba znát uživatelské jméno a heslo, které získáte na prvních třídních schůzkách.

Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všech povinných i nepovinných předmětů, které si zvolil. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování, musí být jeho absence řádně omluvena.

 

Omlouvání absence

Vážení rodiče, podle školního řádu, článek IV., je povinností žáka docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všech povinných i nepovinných předmětů, které si zvolil.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování ze závažných a předem známých důvodů, požádá písemně o uvolnění z vyučování (u nezletilých žáků zákonný zástupce). Na jednu vyučovací hodinu mohou omluvit vyučující jednotlivých předmětů. Na 1 až 5 dnů třídní učitel, a na více dnů ředitelka školy. Dodatečné omluvy v takových případech jsou neplatné. Nepřítomnost v odpoledních hodinách z předem známých příčin je omluvitelná pouze předem.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je žák povinen nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti oznámit písemně nebo telefonicky třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Při absenci delší než 5 pracovních dnů nebo při často opakované krátkodobé absenci je žák povinen předložit lékařské potvrzení.

Veškeré omluvy nepřítomnosti ve vyučování musí být zaznamenány v omluvném listě žáka. Zákonný zástupce nezletilého žáka podepisuje veškerou absenci v omluvném listě. Žák je povinen ihned po příchodu do školy předložit omluvný list třídnímu učiteli. Konkrétní dobu předkládání omluvných listů stanoví třídní učitel.

Žádosti o uvolnění naleznete na stránce dokumenty ke stažení.

Nepřehlédněte

×