Absolutoria

Absolutorium je způsob zakončení vzdělání na vyšších odborných školách (VOŠ) a konzervatořích. Absolutorium má formu zkoušky před zkušební komisí.

Důležité termíny

Absolutorium DNT 3.A, 3.C (náhradní a opravný termín)
21. 9. 2023 – 22. 9. 2023
Absolutorium DDS 3.A (náhradní termín)
25. 9. 2023
Absolutorium DVS 3.A, V4.C (opravný termín)
10. 10. 2023
Absolutorium DVS (kombinovaná forma)
22. 1. 2024 – 26. 1. 2024
Absolutorium DNT (kombinovaná forma)
17. 6. 2024 – 21. 6. 2024
Absolutorium DNT, DVS, DDS (vše denní forma)
17. 6. 2024 – 21. 6. 2024
×