Absolutoria

Absolutorium je způsob zakončení vzdělání na vyšších odborných školách (VOŠ) a konzervatořích. Absolutorium má formu zkoušky před zkušební komisí.

Důležité termíny

Absolutorium DVS (kombinovaná forma)
23. 1. 2023 – 27. 1. 2023
Absolutorium DVS (kombinovaná forma) [náhradní termín]
21. 3. 2023
Absolutorium DNT (kombinovaná forma)
19. 6. 2023 – 23. 6. 2023
Absolutorium DNT, DVS, DDS (vše denní forma)
19. 6. 2023 – 23. 6. 2023
×