Absolutoria

Absolutorium je způsob zakončení vzdělání na vyšších odborných školách (VOŠ) a konzervatořích. Absolutorium má formu zkoušky před zkušební komisí.

Důležité termíny

DVS (kombinovaná forma)
10. 1. 2022 – 14. 1. 2022
DZZ (kombinovaná forma)
17. 1. 2022 – 21. 1. 2022
DZZ, DNT, DVS (vše denní forma)
6. 6. 2022 – 10. 6. 2022
DNT (kombinovaná forma)
13. 6. 2022 – 17. 6. 2022
×