Absolutoria

Absolutorium je způsob zakončení vzdělání na vyšších odborných školách (VOŠ) a konzervatořích. Absolutorium má formu zkoušky před zkušební komisí.

Důležité termíny

DZZ (kombinovaná forma)
24. 1. 2022 – 28. 1. 2022
DVS (kombinovaná forma)
24. 1. 2022 – 28. 1. 2022
DNT (kombinovaná forma)
13. 6. 2022 – 17. 6. 2022
DNT, DVS, DDS (vše denní forma)
13. 6. 2022 – 17. 6. 2022
×