Proč studovat u nás

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola je jednou z největších zdravotnických škol v ČR, kde se připravuje na svá budoucí povolání přes 1.200 studentů. Škola se nachází poblíž historického Vyšehradu na lince metra C mezi stanicemi Vyšehrad a Pražského povstání. Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha.


Budova školy

 

Škola poskytuje úplné odborné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou žákům ze základních škol a vyšší odborné vzdělání s absolutoriem absolventům středních škol. Žáky vzdělává a vychovává mimo pedagogického sboru i řada externích odborných pracovníků z praxe. Spolupracujeme s klinickými pracovišti mnoha pražských zdravotnických zařízení.

 

diskutující studenti

 

Škola organizuje poznávací i vzdělávací zájezdy i do zahraničí:

  • Lyžařské výcvikové zájezdy pro 1. ročníky
  • Sportovně turistické kurzy pro 2. ročníky
  • Při studiu na VOŠZ kurzy: kurzy u Horské služby (letní, zimní), lyžařský kurz (na oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář)

Na škole pracuje výchovný poradce a psycholog, kteří poskytují individuální pomoc studentům při jejich problémech studijních, adaptačních i osobních. Škola nabízí zájmové kroužky:

  • Klub mladých diváků
  • Klub přátel Prahy a výtvarného umění

Úspěchy na soutěžích

Účast na soutěžích Enersol

Každoročně se naši studenti probojovali do celostátního kola této soutěže.

Účast na cvičeních

Studenti se každoročně zúčastňují soutěží v první pomoci, studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář pak tradičních soutěží jako Záchranáři Rokytnice, Soutěž záchranářských týmů na Rozkoši, mezinárodní profesionální soutěže Rallye Rejvíz, s velmi dobrými výsledky.

Soutěž v psychologii

Školní, regionální a celostátní kolo. Studenti naší školy každoročně předkládají pozoruhodné práce a příkladně tak reprezentují naši školu.
Žáci na soutěži

×