Přijímací zkoušky na VOŠZ

Informace o přijímacím řízení naleznete vždy u konkrétního oboru. Veškerou agendu přijímacího řízení vyřizuje studijní oddělení, které se nachází v budově A, 3. patro, číslo dveří A305.

Zájemci, kteří se hlásí ke studiu do vyššího ročníku střední školy, musí vykonat rozdílové zkoušky z předmětů, které neabsolvovali v předešlém studiu.

Odborné předměty jsou stanoveny podle jednotlivých oborů a ročníků (informace u vedoucích oborů). Současně se kontroluje i obsah předmětů dle školních vzdělávacích programů a v případě rozdílnosti se vykonávávají rozdílové zkoušky i z předmětů, které žák neabsolvoval v předchozím studiu.

×