Jak to u nás vypadá

Škola je vybavena množstvím velmi kvalitních učebních pomůcek a videotechnikou. Odborné učebny jsou vybaveny nadstandardně, což je vysoce oceňováno i zahraničními delegacemi z různých škol. Odborná praxe probíhá na vybraných pracovištích v různých zdravotnických zařízeních v Praze i mimo Prahu. Výuka je doplňována řadou exkurzí na specializovaná pracoviště (je velmi oceňováno studenty).

Studenti mají k dispozici školní jídelnu, kulturní sál, knihovny (beletrie i odborné publikace), studovnu, hřiště a dva sodobary (zdarma) pro zajištění pitného režimu.

 Prostory školy

  • Počítačové učebny
  • Posluchárna – ve školní hantýrce nazývána též kinosál. Je využívána pro semináře, konference, ale i výuku. Sál pojme více než 200 osob.
  • Žákovská knihovna – nabízí přes 6.000 titulů beletrie.
  • Hřiště – nachází se v areálu školy. Rekonstruováno bylo v roce 2016. 

    Součástí venkovního sportoviště jsou i stoly na ping-pong a dvě workoutová stanoviště.

  • Tělocvična 

Virtuální prohlídka

×