Jak to u nás vypadá

Škola je vybavena množstvím velmi kvalitních učebních pomůcek a videotechnikou. Odborné učebny jsou vybaveny nadstandardně, což je vysoce oceňováno i zahraničními delegacemi z různých škol. Odborná praxe probíhá na vybraných pracovištích v různých zdravotnických zařízeních v Praze i mimo Prahu. Výuka je doplňována řadou exkurzí na specializovaná pracoviště (je velmi oceňováno studenty).

Studenti mají k dispozici školní jídelnu, kulturní sál, knihovnu (beletrie), studovnu (odborné publikace), hřiště, tělocvičnu a dva sodobary (zdarma) pro zajištění pitného režimu.

 Prostory školy

  • Počítačové učebny – celkem tři učebny o kapacitách 30, 24 a 15 míst
  • Odborné učebny – učebny pro výuku chemie, fyziky, biologie, somatologie, ...
  • Posluchárna – ve školní hantýrce nazývána též 'kinosál'. Je využívána pro semináře, konference, ale i výuku. Sál pojme více než 200 osob.
  • Žákovská knihovna – nabízí přes 6.000 titulů beletrie.
  • Studovna – slouží zároveň i jako knihovna odborné (zejména zdravotnické) literatury.
  • Hřiště – nachází se v areálu školy. Rekonstruováno bylo v roce 2016. 

    Součástí venkovního sportoviště jsou i stoly na ping-pong a dvě workoutová stanoviště.

  • Tělocvična – vhodná pro basketbal, volejbal, florbal i odbornou výuku (sebeobrana)
  • Školní jídelna – kapacita přes 100 strávníků zároveň

Virtuální prohlídka

×