Obor vyšší odborné školy

Diplomovaná všeobecná sestra

Budeš schopen/na se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. Připravovat pacienty, klienty k diagnostickým a léčebným postupům.

Kód oboru
53-41-N/11
Délka studia
3 roky, denní studium / 3,5 roku, kombinované studium
Způsob ukončení studia
Absolutorium

Seznámení s oborem

Absolvent tohoto oboru je schopen se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. Připravovat pacienty, klienty k diagnostickým a léčebným postupům. Na základě indikace lékaře je provádět nebo při nich asistovat, zajišťovat při těchto výkonech ošetřovatelskou péči. Uplatňovat při práci s přístroji bezpečné pracovní postupy, podporovat v rámci ošetřovatelské péče zdraví jedinců, rodin a skupin, spolupracovat na realizaci programů zaměřených na zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva.

Důležité termíny

Termín podání přihlášek
1. 1. 2022 – 31. 5. 2022

Co dále potřebuješ vědět?

Podání přihlášky

Podání přihlášky

Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2022

Ke stažení: přihláška ke studiu

Podmínky přijetí

Podmínky přijetí

Všeobecné podmínky:

 • maturitní zkouška (doložená úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení)
 • dobrý zdravotní stav (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)

Teoretická část – denní forma studia:

 • test z biologie člověka, první pomoci, psychologie (rozsah učiva gymnázia)

V případě rovnosti bodů u více uchazečů se přihlíží k výsledkům maturitního vysvědčení.

Teoretická část – kombinovaná forma studia:

 • test z biologie člověka, první pomoci, psychologie (rozsah učiva gymnázia)
 • zohledňujeme aktivní práci ve zdravotnictví doloženou pracovní smlouvou se zdravotnickým zařízením v době trvání minimálně půl roku (podat společně s přihláškou ke studiu)

  Posouzení aktivity uchazeče:
  – zdravotník pracující ve zdravotnickém zařízení – 30 bodů
  – nezdravotník pracující ve zdravotnickém zařízení – 20 bodů
  – zdravotník nepracující ve zdravotnickém zařízení – 20 bodů
  – ostatní – 0 bodů

Termíny přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení

Přijímací řízení – denní forma: 20. 6. 2022 v 9 hod.

Přijímací řízení – kombinovaná forma: 20. 6. 2022 ve 12.30 hod.

Náhradní termín přijímacího řízení – obě formy: 30. 6. 2022 v 9.30 hod.

Ředitelka školy stanoví náhradní termín přijímací zkoušky uchazeči, který se z vážných důvodů nedostaví k přijímací zkoušce v určeném termínu a svoji neúčast řádně omluví ředitelce školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku. Za závažné důvody se nepovažuje konání přijímací zkoušky v jiné škole.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Psychologie

 • Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro 1. ročník středních škol. 1. díl – Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2009. ISBN 978-80-7358-145-9.
 • Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro 1. ročník středních škol. 1. díl – Učebnice. Brno: Didaktis, 2009. ISBN 978-80-7358-144-9.
 • Čechová V., Mellanová A., Rozsypalová M. Psychologie a pedagogika I. Praha: Informatorium, 2003. ISBN 80-7333-014-8.

Biologie

 • Novotný Ivan, Hruška Michal. Biologie člověka pro gymnázia. 5. vyd. Praha: Fortuna, 2015. ISBN 978-80-7373-128-1.

První pomoc

 • Franěk, O., Sukupová P. První pomoc nejsou žádné čáry. Praha: Ondřej Franěk, 2017. Dostupné online na www.zachrannasluzba.cz/zajimavosti/prirucka/1.html.
 • Malá, L. a D. Peřan. První pomoc pro všechny situace – v souladu s evropskými doporučeními 2015. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-693-21.

Studium cizího jazyka

Studium cizího jazyka

Cizí jazyk, který lze studovat v rámci oboru – denní forma studia: anglický jazyk.

Cizí jazyk, který lze studovat v rámci oboru – kombinovaná forma studia: anglický jazyk.

Jak to u nás vypadá?

×