Školská rada

Aktuálně: Volby do školské rady

E-mail na školskou radu: skolska.rada@szs5kvetna.cz

Členové školské rady

  • Zastupuje učitele: Mgr. Martin Čermák – předseda
  • Zastupuje učitele: Mgr. et Mgr. Jan Eichler
  • Zastupuje rodiče nezletilých žáků: Mgr. Eva Hrivnáková
  • Zastupuje zletilé žáky: Ester Fuchsová
  • Člen, zastupuje zřizovatele: Mgr. Jiří Kercl
  • Člen, zastupuje zřizovatele: Mgr. Jana Štrosová

 

Kontakt

×