Organizace školního roku

Seznam všech událostí a akcí v novém školním roce 2021/2022. Najdete zde i důležité termíny maturit nebo absolutorií.

Důležitá data

Zahájení školního roku
1. 9. 2021
Podzimní prázdniny
27. 10. 2021 – 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Ukončení klasifikace 1. pololetí
21. 1. 2022 v 14:00
Konec 1. pololetí
31. 1. 2022
Začátek 2. pololetí
1. 2. 2022
Pololetní prázdniny
4. 2. 2022
Jarní prázdniny
7. 3. 2022 – 11. 3. 2022
Velikonoční prázdniny
14. 4. 2022
Ukončení klasifikace 2. pololetí pro 3. roč. lycea
10. 6. 2022 v 14:00
Ukončení klasifikace 2. pololetí
24. 6. 2022 v 14:00
Ukončení školního roku
30. 6. 2022

Střední škola

Rozpis maturit pro jednotlivé třídy do
31. 1. 2022

Vyšší odborná škola

DZZ (kombinovaná forma)
24. 1. 2022 – 28. 1. 2022
DVS (kombinovaná forma)
24. 1. 2022 – 28. 1. 2022
DNT (kombinovaná forma)
13. 6. 2022 – 17. 6. 2022
DNT, DVS, DDS (vše denní forma)
13. 6. 2022 – 17. 6. 2022
×