Organizace školního roku

Seznam všech událostí a akcí v novém školním roce 2023/2024. Najdete zde i důležité termíny střední a vyšší školu.

Důležitá data

Zahájení školního roku
4. 9. 2023
Podzimní prázdniny
26. 10. 2023 – 27. 10. 2023
Účast na Schole Pragensis
23. 11. 2023 – 25. 11. 2023
Vánoční prázdniny
23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
Maturitní ples
13. 1. 2024
Konec 1. pololetí
31. 1. 2024
Začátek 2. pololetí
1. 2. 2024
Pololetní prázdniny
2. 2. 2024
Jarní prázdniny
5. 2. 2024 – 11. 2. 2024
Velikonoční prázdniny
28. 3. 2024
Ukončení školního roku
28. 6. 2024

Střední škola

Třídní schůzky (jen pro nové 1. ročníky)
26. 6. 2023 v 17:00
Odborná praxe 4. roč. (PS)
6. 9. 2023 – 19. 9. 2023
Soutěž PRP pro obor BPČ
10. 10. 2023
Třídní schůzky
15. 11. 2023 v 17:30
Ukončení klasifikace 1. pololetí
22. 1. 2024 v 14:00
Rozpis maturit (termín jaro 2024) pro jednotlivé třídy do
31. 1. 2024
Třídní schůzky
17. 4. 2024 v 17:30
Odborná praxe 3. roč. (PS, NA, KS, MS, BPČ, 2.MA)
2. 5. 2024 – 30. 5. 2024
Ukončení klasifikace 2. pololetí pro 3. roč. lycea
7. 6. 2024 v 14:00
Odborná praxe 1. roč. (MS)
10. 6. 2024 – 21. 6. 2024
Odborná praxe 3. roč. (ZL)
10. 6. 2024 – 21. 6. 2024
Ukončení klasifikace 2. pololetí
21. 6. 2024 v 14:00
Třídní schůzky (jen pro nové 1. ročníky)
24. 6. 2024 v 17:00

Vyšší odborná škola

Absolutorium DNT 3.A, 3.C (náhradní a opravný termín)
21. 9. 2023 – 22. 9. 2023
Absolutorium DDS 3.A (náhradní termín)
25. 9. 2023
Absolutorium DVS 3.A, V4.C (opravný termín)
10. 10. 2023
Absolutorium DVS (kombinovaná forma)
22. 1. 2024 – 26. 1. 2024
Absolutorium DNT (kombinovaná forma)
17. 6. 2024 – 21. 6. 2024
Absolutorium DNT, DVS, DDS (vše denní forma)
17. 6. 2024 – 21. 6. 2024
×