Organizace školního roku

Seznam všech událostí a akcí v novém školním roce 2022/2023. Najdete zde i důležité termíny střední a vyšší odborné školy.

Důležitá data

Zahájení školního roku
1. 9. 2022
Podzimní prázdniny
26. 10. 2022 – 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
Maturitní ples
14. 1. 2023
Ukončení klasifikace 1. pololetí
20. 1. 2023 v 14:00
Konec 1. pololetí
31. 1. 2023
Začátek 2. pololetí
1. 2. 2023
Pololetní prázdniny
3. 2. 2023
Jarní prázdniny
13. 3. 2023 – 17. 3. 2023
Velikonoční prázdniny
6. 4. 2023
Ukončení klasifikace 2. pololetí pro 3. roč. lycea
9. 6. 2023 v 14:00
Ukončení klasifikace 2. pololetí
23. 6. 2023 v 14:00
Ukončení školního roku
30. 6. 2023

Střední škola

Třídní schůzky (jen 1. ročníky)
1. 9. 2022 v 17:00
Odborná praxe 4. roč. (PS)
5. 9. 2022 – 16. 9. 2022
Třídní schůzky
23. 11. 2022 v 17:30
Rozpis maturit (jaro 2023) pro jednotlivé třídy do
31. 1. 2023
Třídní schůzky
19. 4. 2023 v 17:30
Odborná praxe 1. roč. (MS)
2. 5. 2023 – 16. 5. 2023
Odborná praxe 3. roč. (PS, NA, KS, MS, BPČ)
2. 5. 2023 – 30. 5. 2023
Odborná praxe 3. roč. (ZL)
12. 6. 2023 – 23. 6. 2023

Vyšší odborná škola

Absolutorium DVS (kombinovaná forma)
23. 1. 2023 – 27. 1. 2023
Absolutorium DVS (kombinovaná forma) [náhradní termín]
21. 3. 2023
Absolutorium DNT (kombinovaná forma)
19. 6. 2023 – 23. 6. 2023
Absolutorium DNT, DVS, DDS (vše denní forma)
19. 6. 2023 – 23. 6. 2023
×