Studijní oddělení

Studijní oddělení školy se nachází v budově A, 3. patro, číslo dveří A305.

Studijní oddělení vyřizuje agendu přijímacího řízení, žádostí, potvrzení o studiu pro studenty a další administrativní úkony spojené se studiem.

Veškeré požadavky ze strany uchazečů o studium a studentů jsou vyřizovány výhradně v úředních hodinách. Psací potřeby, prosíme, noste vlastní.

Potvrzení o studiu: razítkem potvrdíme správně vyplněný tiskopis s podpisem třídního učitele, nebo vedoucího studijní skupiny.

Úřední hodiny

  dopoledne odpoledne
Pondělí 7.30–11.00 13.00–14.00
Úterý   13.00–16.00
Středa   13.00–17.00
Čtvrtek 7.30–11.00 13.00–14.00
Pátek 9.00–11.00  

 

Pod studijní oddělení je organizačně začleněno také pracoviště studovny.

Kontakt

Jana Klánová, Kateřina Nováková

×