Maturitní zkouška

 

Maturitní zkouška se skládá ze 3 částí

Společná část (státní maturita)

  • český jazyk (povinná)
  • anglický jazyk nebo matematika (povinně volitelná)

Profilová část – dva odborné předměty (povinné nebo volitelné, liší se podle jednotlivých oborů)

Praktická část – podle oboru

Aktuálně

Žáci hlásící se k náhradnímu nebo opravnému termínu maturitní zkoušky pro PODZIM 2024 musí podat přihlášku nejpozději do 25. června 2024. Formulář si mohou vyzvednout v kanceláři zástupců.

Důležité termíny

Třídní schůzky (jen pro nové 1. ročníky)
26. 6. 2023 v 17:00
Odborná praxe 4. roč. (PS)
6. 9. 2023 – 19. 9. 2023
Soutěž PRP pro obor BPČ
10. 10. 2023
Třídní schůzky
15. 11. 2023 v 17:30
Ukončení klasifikace 1. pololetí
22. 1. 2024 v 14:00
Rozpis maturit (termín jaro 2024) pro jednotlivé třídy do
31. 1. 2024
Třídní schůzky
17. 4. 2024 v 17:30
Odborná praxe 3. roč. (PS, NA, KS, MS, BPČ, 2.MA)
2. 5. 2024 – 30. 5. 2024
Ukončení klasifikace 2. pololetí pro 3. roč. lycea
7. 6. 2024 v 14:00
Odborná praxe 1. roč. (MS)
10. 6. 2024 – 21. 6. 2024
Odborná praxe 3. roč. (ZL)
10. 6. 2024 – 21. 6. 2024
Ukončení klasifikace 2. pololetí
21. 6. 2024 v 14:00
Třídní schůzky (jen pro nové 1. ročníky)
24. 6. 2024 v 17:00

Informace o maturitních zkouškách

 

Informace pro žáky a jejich rodiče o nové podobě maturitní zkoušky lze nalézt na adrese maturita.cermat.cz. Pokud nenaleznete požadované informace, lze se obrátit na infoservis Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na tel. +420 224 507 507 nebo na e-mailu info@cermat.cz.

Osvědčení o maturitní zkoušce

Dodatek k osvědčení o maturitní zkoušce / Europass Certificate Supplement

  • Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády
  • Vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy
  • Na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
  • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
  • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině)


Praktická sestra: českáanglická verze
Zdravotnické lyceum: českáanglická verze
Nutriční asistent: českáanglická verze
Kosmetické služby: českáanglická verze
Masér sportovní a rekondiční: českáanglická verze
Bezpečnostně právní činnost: českáanglická verze

×