Maturitní zkouška

 

Maturitní zkouška se skládá ze 3 částí

Společná část (státní maturita)

  • český jazyk (povinná)
  • anglický jazyk nebo matematika (povinně volitelná)

Profilová část – dva odborné předměty (povinné nebo volitelné, liší se podle jednotlivých oborů)

Praktická část – podle oboru

Aktuálně

Žáci, kteří se přihlašují na náhradní nebo opravný termín maturitní zkoušky PODZIM 2023, musí odevzdat přihlášku do 26. 6. 2023 do kanceláře zástupkyň ředitelky školy.

Důležité termíny

Třídní schůzky (jen pro nové 1. ročníky)
26. 6. 2023 v 17:00
Odborná praxe 4. roč. (PS)
6. 9. 2023 – 19. 9. 2023
Soutěž PRP pro obor BPČ
10. 10. 2023
Třídní schůzky
15. 11. 2023 v 17:30
Ukončení klasifikace 1. pololetí
22. 1. 2024 v 14:00
Rozpis maturit (termín jaro 2024) pro jednotlivé třídy do
31. 1. 2024
Třídní schůzky
17. 4. 2024 v 17:30
Odborná praxe 3. roč. (PS, NA, KS, MS, BPČ, 2.MA)
2. 5. 2024 – 30. 5. 2024
Ukončení klasifikace 2. pololetí pro 3. roč. lycea
7. 6. 2024 v 14:00
Odborná praxe 1. roč. (MS)
10. 6. 2024 – 21. 6. 2024
Odborná praxe 3. roč. (ZL)
10. 6. 2024 – 21. 6. 2024
Ukončení klasifikace 2. pololetí
21. 6. 2024 v 14:00
Třídní schůzky (jen pro nové 1. ročníky)
24. 6. 2024 v 17:00

Informace o maturitních zkouškách

 

Informace pro žáky a jejich rodiče o nové podobě maturitní zkoušky lze nalézt na adrese maturita.cermat.cz. Pokud nenaleznete požadované informace, lze se obrátit na infoservis Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na tel. +420 224 507 507 nebo na e-mailu info@cermat.cz.

Osvědčení o maturitní zkoušce

Dodatek k osvědčení o maturitní zkoušce / Europass Certificate Supplement

  • Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády
  • Vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy
  • Na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
  • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
  • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině)


Praktická sestra: českáanglická verze
Zdravotnické lyceum: českáanglická verze
Nutriční asistent: českáanglická verze
Kosmetické služby: českáanglická verze
Masér sportovní a rekondiční: českáanglická verze
Bezpečnostně právní činnost: českáanglická verze

×