Maturitní zkouška

 

Maturitní zkouška se skládá ze 3 částí

Společná část (státní maturita)

  • český jazyk (povinná)
  • anglický jazyk nebo matematika (povinně volitelná)

Profilová část – dva odborné předměty (povinné nebo volitelné, liší se podle jednotlivých oborů)

Praktická část – podle oboru

Důležité termíny

Rozpis maturit pro jednotlivé třídy do
31. 1. 2022

Informace o maturitních zkouškách

 

Informace pro žáky a jejich rodiče o nové podobě maturitní zkoušky lze nalézt na adrese maturita.cermat.cz. Pokud nenaleznete požadované informace, lze se obrátit na infoservis Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na tel. +420 224 507 507 nebo na e-mailu info@cermat.cz.

Osvědčení o maturitní zkoušce

Dodatek k osvědčení o maturitní zkoušce / Europass Certificate Supplement

  • Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády
  • Vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy
  • Na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
  • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
  • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině)


Praktická sestra: českáanglická verze
Zdravotnické lyceum: českáanglická verze
Nutriční asistent: českáanglická verze
Kosmetické služby: českáanglická verze
Masér sportovní a rekondiční: českáanglická verze
Bezpečnostně právní činnost: českáanglická verze

×