Maturitní zkouška

 

Maturitní zkouška se skládá ze 3 částí

Společná část (státní maturita)

  • český jazyk (povinná)
  • anglický jazyk nebo matematika (povinně volitelná)

Profilová část – dva odborné předměty (povinné nebo volitelné, liší se podle jednotlivých oborů)

Praktická část – podle oboru

Aktuálně

.

Důležité termíny

Třídní schůzky (jen 1. ročníky)
1. 9. 2022 v 17:00
Odborná praxe 4. roč. (PS)
5. 9. 2022 – 16. 9. 2022
Třídní schůzky
23. 11. 2022 v 17:30
Rozpis maturit (jaro 2023) pro jednotlivé třídy do
31. 1. 2023
Třídní schůzky
19. 4. 2023 v 17:30
Odborná praxe 1. roč. (MS)
2. 5. 2023 – 16. 5. 2023
Odborná praxe 3. roč. (PS, NA, KS, MS, BPČ)
2. 5. 2023 – 30. 5. 2023
Odborná praxe 3. roč. (ZL)
12. 6. 2023 – 23. 6. 2023

Informace o maturitních zkouškách

 

Informace pro žáky a jejich rodiče o nové podobě maturitní zkoušky lze nalézt na adrese maturita.cermat.cz. Pokud nenaleznete požadované informace, lze se obrátit na infoservis Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na tel. +420 224 507 507 nebo na e-mailu info@cermat.cz.

Osvědčení o maturitní zkoušce

Dodatek k osvědčení o maturitní zkoušce / Europass Certificate Supplement

  • Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády
  • Vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy
  • Na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
  • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
  • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině)


Praktická sestra: českáanglická verze
Zdravotnické lyceum: českáanglická verze
Nutriční asistent: českáanglická verze
Kosmetické služby: českáanglická verze
Masér sportovní a rekondiční: českáanglická verze
Bezpečnostně právní činnost: českáanglická verze

×