Otázky a odpovědi

Jak je to s ubytováním?

Jak je to s ubytováním?

Škola nemá vlastní ubytovací kapacity. Bližší informace k ubytování poskytnou domovy mládeže.

Jaké je školné?

Jaké je školné?

Na střední zdravotnické škole se neplatí školné. Při studiu vyšší odborné školy zdravotnické je školné 3.000 Kč za každý školní rok. Více informací o platbách školného se dočtete na stránce školné.

Jaké jsou podmínky přijetí do vyššího ročníku střední školy?

Jaké jsou podmínky přijetí do vyššího ročníku střední školy?

Zájemci, kteří se hlásí ke studiu do vyššího ročníku střední školy, musí vykonat rozdílové zkoušky z předmětů, které neabsolvovali v předešlém studiu.

Odborné předměty jsou stanoveny podle jednotlivých oborů a ročníků (informace u vedoucích oborů). Současně se kontroluje i obsah předmětů dle školních vzdělávacích programů a v případě rozdílnosti se vykonávávají rozdílové zkoušky i z předmětů, které žák neabsolvoval v předchozím studiu.

Jaké jsou a jak probíhají přijímací zkoušky?

Jaké jsou a jak probíhají přijímací zkoušky?

Střední škola

Obecné informace o jednotlivých oborech střední školy včetně podmínek přijetí:

  • Praktická sestra
  • Zdravotnické lyceum
  • Nutriční asistent
  • Kosmetické služby
  • Masér sportovní a rekondiční
  • Bezpečnostně právní činnost

Přihlášky dostanou žáci na základní škole (i když povinnost základní školy vydávat přihlášku nebyla stanovena a školy je objednávají na základě dohody s rodiči), mohou ji sehnat v prodejnách SEVT nebo na stránkách ministerstva školství.

Pokud škola vyhlásí další kola přijímacího řízení, bude zohledňovat výsledky  jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola. Po uchazečích bude požadovat doklad – výpis výsledků didaktických testů (DT) v papírové podobě ze školy, kde JPZ konali. Výpis výsledků odevzdají uchazeči společně s přihláškou.

Vyšší odborná škola

Obecné informace o jednotlivých oborech vyšší školy včetně podmínek přijetí:

  • Diplomovaný nutriční terapeut
  • Diplomovaná všeobecná sestra
  • Diplomovaná dětská sestra

V případě dotazu nás kontaktujte

Jana Klánová, Kateřina Nováková

×