Informace o platbách

Informace o platbách na školní účet

Pozor! Platby se liší variabilním symbolem, účet je stejný. Věnujte pozornost vyplnění a nezapomeňte na jméno žáka a třídu.

Platby je možné posílat již v průběhu července a srpna!

 

Platební dispozice k bezhotovostní úhradě učebnic ČJ:

 • Bezhotovostním převodem převeďte na účet školy nejpozději do 30. 9. 2023 částku 305 Kč
 • Bankovní účet: 292524788/0300
 • Variabilní symbol: 324112
 • Zpráva pro příjemce: Příjmení, jméno, třída (příklad: Novák Jan, 2.BA)

 

Platební dispozice k bezhotovostní úhradě učebnic ANJ (1. a 3. ročník):

 • Bezhotovostním převodem převeďte na účet školy nejpozději do 15. 9. 2023 částku 765 Kč.
 • Bankovní účet: 292524788/0300
 • Variabilní symbol: 324111
 • Zpráva pro příjemce: Příjmení a jméno, třída (příklad: Novák Jan, 2.BA)

 

Platební dispozice k bezhotovostní úhradě časopisu Bridge (všechny ročníky):

 • Bezhotovostním převodem převeďte na účet školy nejpozději do 15. 9. 2023 částku 330 Kč.
 • Bankovní účet: 292524788/0300
 • Variabilní symbol: 324109
 • Zpráva pro příjemce: Příjmení a jméno, třída (příklad: Novák Jan, 2.BA)

 

Platební dispozice k bezhotovostní úhradě ISIC karet (pouze zájemci):

 • Bezhotovostním převodem převeďte na účet školy částku 350 Kč.
 • Bankovní účet: 292524788/0300
 • Variabilní symbol: 324110
 • Zpráva pro příjemce: Příjmení a jméno, třída (příklad: Novák Jan, 2.BA) 

 

Děkujeme za včasné poukázání plateb.

×