Přijímací zkoušky na SZŠ

Informace o přijímacím řízení naleznete vždy u konkrétního oboru. Veškerou agendu přijímacího řízení vyřizuje studijní oddělení, které se nachází v budově A, 3. patro, číslo dveří A305.

Následující informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025, které bude organizováno dle nových předpisů, je předběžná. Aktualizováno bude do 31. 1. 2024.

Doporučujeme vyhledání informací:

Podání přihlášky:

Termín podání přihlášky do 20. 2. 2024

  • evidence všech přihlášek na střední školy (do oborů maturitních i nematuritních=s výučním listem) v jednotném informačním systému
  • dva pokusy konat testy JPZ (jednotné přijímací zkoušky) i pro uchazeče jen s jedním maturitním oborem
  • možnost podání až tří (v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou až pěti) přihlášek
  • „prioritizace“ škol na přihlášce – tzn. školy, kam se uchazeč hlásí, musí být zapsány dle priority uchazeče (jako první je vždy zapsaná škola uchazečem preferovaná, nejžádanější) a pořadí škol je závazné
  • přihlášky ke vzdělávání do všech oborů naší SZŠ (s výjimkou zdravotnického lycea) musí mít lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný obor vzdělávání
  • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají zájem o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky, mohou o tuto úpravu požádat pouze na základě doporučení pro žáky/uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami vydaného školským poradenským zařízením, které uchazeč odevzdá společně s přihláškou – předložené doporučení musí být platné, ne starší 2 let a jeho součástí musí být podepsaný „informovaný souhlas“ zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče nezletilého
×