Přijímací zkoušky na SZŠ

Informace o přijímacím řízení naleznete vždy u konkrétního oboru. Veškerou agendu přijímacího řízení vyřizuje studijní oddělení, které se nachází v budově A, 3. patro, číslo dveří A305.

Přihlášky dostanou žáci na základní škole (i když povinnost základní školy vydávat přihlášku nebyla stanovena a školy je objednávají na základě dohody s rodiči), mohou ji sehnat v prodejnách SEVT nebo na stránkách ministerstva školství.

Pokud škola vyhlásí další kola přijímacího řízení, bude zohledňovat výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola. Po uchazečích bude požadovat doklad – výpis výsledků didaktických testů (DT) v papírové podobě ze školy, kde JPZ konali. Výpis výsledků odevzdají uchazeči společně s přihláškou.

×