Historie školy

Budova současné VOŠZ a SZŠ byla postavena Spolkem pro vydržování středních škol v ČSR v Praze (smlouva o stavbě je ze dne 7. 8. 1937). Jde o železobetonovou funkcionalistickou budovu, architektem byl Ing. Ladislav Tříška, kolaudace proběhla 21. 12. 1938, opravné práce byly dokončeny až v květnu 1939, tzn. za protektorátu. Některé truhlářské práce byly zadány Jedličkovu ústavu (vnitřní skříně a vchodové dveře). V budově A byla obecná škola a gymnázium, proto byl název postranní ulice U Sovětské školy, v budově B byl internát. Stavba byla řízena tehdejším Ministerstvem veřejných prací ČSR. Náklady činily 496.846 Kčs.

Roku 1942 zabrali školu Němci pro účely lazaretu, během Pražského povstání byla budova centrem protifašistického odboje.

V roce 1968 se stala útočištěm pro sovětské vojáky (okupace vojsky Varšavské smlouvy 21. 8. 1968). Před hlavním vchodem do budovy bylo shromážděno asi 20 tanků.

Po uvolnění budovy Sověty (přestěhovali se do nového objektu) získala budovu naše škola.

 

historická fotografie školy

Stěhování v roce 1980

Stěhování školy v Belgické ulici č. 29 na 5. květen:

 • od 5. 11. 1980 přerušena teoretická výuka (praxe ne) a začalo balení a částečné stěhování menších předmětů, přípravné práce v nové budově, např. malování, rekonstrukce některých místností
 • 29. a 30. 11. 1980 přestěhování faktické (pomáhali i příslušníci pohotovostního pluku SNB)
 • 15. 12. 1980 zahájena výuka na 5. květnu 51, ještě po celý školní rok 1980/1981 probíhaly práce v budově

1980/1981

BUDOVA A

 • umístěno zde 19 tříd denního studia (580 studentů oboru zdravotní a dětská sestra)
 • čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou
 • dvouletá nástavba oboru ženská sestra a 11 tříd studia při zaměstnání (259 studentů, pětileté studium, ukončené maturitní zkouškou)

BUDOVA B

 • nezávisle na naší škole zde existovalo SOUZ

 

letecký pohled

90. léta 20. století

V Praze existují v 2. pol. 90. let tyto zdravotnické školy:

 • SZŠ Alšovo nábřeží
 • SZŠ Školská
 • SZŠ 5. května
 • SZŠ Povltavská
 • SZŠ Ruská
 • SZŠ Dubečská

O největší změny se postaral ministr školství Ivan Pilip, který prodloužil docházku na základní škole z 8 na 9 let, takže ve školním roce 1996/1997 nenastoupil do 1. ročníků ani jeden student. Ředitelkou na naší škole se stala v té době PhDr. A. Zahradníková (Hrdličková), téhož roku odchází do důchodu ředitelka Mgr. I. Řezáčová.

Ředitelky spojené s budovou školy:

 • Mgr. K. Dvořáková – ve funkci do roku 1984
 • Mgr. I. Řezáčová – ve funkci do roku 1996
 • PhDr. A. Zahradníková (Hrdličková) – ve funkci do roku 2005
 • PhDr. M. Janáková, Ph.D. – současná ředitelka

SZŠ byly převedeny od 1. 11. 1996 pod rezort MŠMT a v rámci optimalizace (šetření) byly zrušeny SZŠ Povltavská, Školská, Dubečská. Došlo k sestěhování části škol do naší budovy a tím se změnily i některé obory.

Obsahově zpracovala: PhDr. Helena Jirkovská
Použité zdroje informací: Katastrální úřad P4, P2; Archiv hl. m. Prahy; odd. novin MÚ P2.

×