Pozvánka na zasedání Rady SRPŠ

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat jménem Výboru Spolku rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole 5. května, Praha 4, z. s. na zasedání Rady, které se uskuteční ve středu 8. listopadu 2023 od 18.30 hod. online.

Program:

  1. Úvodní informace – zástupce vedení školy a Výboru
  2. Zpráva o hospodaření za školní rok 2022/2023
  3. Plán činnosti pro školní rok 2023/2024 a schválení příspěvků na aktivity školy
  4. Různé

Máte-li další návrhy k projednání, které by měly být zařazeny na program této schůzku, zašlete je prosím nejpozději do 6. listopadu 2023 na e-mail srps@szs5kvetna.cz.

Podklady k jednání obdržíte spolu s odkazem na online schůzku do 3. listopadu 2023.

Za Výbor spolku

Michaela Burdková,
Michaela Bučková,
Jaroslav Hájek

×