Harmony of Styles

Elegance tolerance

Dne 25. 4. 2024 žákyně třídy 2.KA připravily módní přehlídku na téma  Harmony of Styles s podtitulem Tolerujme se navzájem.

V rámci předmětu výtvarná příprava se žákyně seznámily s různými subkulturami a jejich charakteristickými znaky, zejména jsme se soustředily na subkultury spojené s hudbou a módním stylem, ale i na spojení s určitými zájmy, včetně fantasy. Prozkoumávaly jsme například vznik hip hopu, jeho klíčové osobnosti, vliv na rapovou hudbu, módu a taneční styl i jeho sociální poselství.

Pro naši módní přehlídku jsme pak vytvořily skupiny vyjadřující a reprezentující určitý styl. Nejprve se představila skupina Retro, následovaná skupinou Barbie, Hip hop a na vlnách skupiny Elegance jsme se přenesly až k bláznivému Futurismu.

Přehlídka byla doprovázena videoprojekcí, ve které žákyně prokázaly svoji velkou kreativitu i šikovnost při zpracování nelehkého úkolu vyjádřit stylem oblečení a charakteristickou hudební a taneční kreací specifický jazyk nebo styl jednotlivých subkultur.

Celkovou atmosféru jsme dále umocnily zajímavými dekoracemi v pozadí přehlídky. Velký ohlas publika sklidil závěr, kde jsme propojily všechny skupiny a snad se nám tedy podařila vyjádřit základní myšlenka, a to že elegance je také tolerovat se navzájem.

Podle atmosféry v sále a ohlasu žáků i kolegů si myslíme, že se nám přehlídka podařila.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem účinkujícím za vzornou a profesionální přípravu a všem vyučujícím, kteří nám pomáhali, za vstřícnost a podporu.

Děkuji a těšíme se na další společné kreativní akce na naší škole.

Helena Gűttnerová, M.A.

×