Návykové látky a závislosti

Dne 24. 10. 2023 proběhla první ze čtyř přednášek pplk. JUDr. Jaroslava Badina, MBA pro žáky oboru bezpečnostně právní činnost. Doktor Badin je policista a dlouhodobě se specializuje i na problematiku drog – samozřejmě z pohledu Policie ČR. Přednášky se účastnili žáci všech čtyř ročníků oboru.

Dalšími plánovanými tématy jsou: Systém a náplň práce SKPV, Mravnostní kriminalita a Vyšetřování násilné trestné činnosti.

×