Hasiči Říčany

Na zajímavou přednášku o práci hasičů přijeli do naší školy ředitel územního odboru Mgr. Bc. Dalibor Zeman a velitel stanice Říčany Ing. Roman Hejzlar. Nejen že zajímavě hovořili o práci na stanici i v terénu, ale také žákům připomněli zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon o Hasičském záchranném sboru ČR a zákon o požární ochraně, který je součástí maturitní zkoušky na oboru. Přednáška byla určena žákům 3. a 4. ročníku oboru bezpečnostně právní činnost. I v hasičském záchranném sboru je nedostatek příslušníků, a tak bylo toto setkání zároveň i nabídkou zajímavé práce pro maturanty. Příslušníci HZS ČR ze Středočeského kraje nabízejí spolupráci i zájemcům z nižších ročníků, kterým by se věnovali a připravovali by je na budoucí povolání hasiče.

×