Euphoria

Dne 27. 4. 2023 žáci třídy 2.KA připravili módní přehlídku inspirovanou tematikou seriálu Euphoria, který byl mimo jiné oceněn za výjimečný make-up.

V rámci předmětu výtvarná příprava se žáci v průběhu školního roku soustředili na vyjádření vlastních emocí, které se pak staly základem naší módní přehlídky.

Dramatický seriál o dospívání středoškoláků je plný emocí a traumat. Naší módní přehlídkou jsme se snažili vyjádřit čtyři emoce, které byly v seriálu dominantní, a tak vytvořit nezapomenutelnou atmosféru a vtáhnout ostatní do děje. Snad se nám podařilo vyjádřit pocit strachu, vztek, smutek a v neposlední řadě zakončit naše představení radostně a zanechat tak v publiku ty nejlepší emoce.

Přehlídka byla doprovázena videoprojekcí, ve které jsme zblízka ukázali naše líčení inspirované seriálem a ve kterém žáci prokázali svoji velikou kreativitu i šikovnost při zpracování nelehkého úkolu, vyjádřit emoce barvou, stylem oblečení a hudebním doprovodem.

Celkovou atmosféru jsme dále umocnili zajímavými dekoracemi a symbolickými barvami v pozadí přehlídky. Velký ohlas publika sklidil tanec umocňující celkovou atmosféru vystoupení.

Podle atmosféry v sále a ohlasu žáků i kolegů si myslíme, že se nám přehlídka podařila.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem účinkujícím za vzornou a profesionální přípravu a všem vyučujícím, kteří nám pomáhali, za vstřícnost a podporu.

Děkuji a těšíme se na další společné kreativní akce na naší škole.

Text: Helena Gűttnerová, M.A.

×