Návštěva z USA

Dne 21. 3. 2023 se besedy s žáky oboru BPČ zúčastnil zajímavý host, kterým byl aktivní agent FBI působící v Česku, dr. Pete Baldwin. Doprovod mu dělali vedoucí odborů pátrání plk. Mgr. Jan Rybár a plk. Ing. Michal Ohera.

Pete Baldwin nejprve třídě 3.BA představil strukturu a činnost FBI (Federal Bureau of Investigation). Hovořil také o práci právního attaché při FBI, kterou v naší zemi vykonává. Hlavní část besedy však tvořila diskuze s žáky, kteří se aktivně zapojili a kladli podnětné dotazy. Žáci se zajímali jak o každodenní život agenta FBI, stejně tak o vysoce odborná témata, jako jsou specifické typy kriminality nebo problematika extradice a jurisdikce v USA. Pete Baldwin vřele odpovídal na položené otázky a po skončení diskuze pokračoval v přátelském rozhovoru s žáky, kteří ho nechtěli nechat odejít.

Agent Baldwin později v rozhovoru s vyučujícími přiznal, že byl mile překvapen jazykovou úrovní našich žáků, stejně tak zájmem o odbornou problematiku. Proto škole přislíbil, že rád znovu přijde.

Text: Mgr. et Mgr. Jaromír Dvořák

×