Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Dne 8. 2. 2023 se uskutečnil v pořadí již osmý ročník konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěž zahájila paní ředitelka, která vyjádřila potěšení nad velikým množstvím zájemců a popřála všem nejen úspěch, ale i pěknou zábavu.

Ceny sponzorovalo SRPŠ a pan Šikula, provozovatel školního bufetu. Nejlepší soutěžící vyhráli poukazy do školního bufetu v hodnotě 200 Kč, 150 Kč a 100 Kč. Všichni soutěžící si ze soutěže odnesli pečivo připravené panem Šikulou.

Soutěž je určena pro 1.–3. ročníky, 4. ročníky se již připravují k maturitním zkouškám. Do soutěže se přihlásilo 50 žáků ze všech ročníků i oborů. Jako každoročně i letos bylo nejvíce žáků z prvních ročníků.

Soutěžící byli rozděleni do 4 kategorií:

• Kategorie 1 – 1.PA, 1.PB, 1.PC, 1.NA, 1.KA (hodnotitelé Güttnerová a Končel)
• Kategorie 2 – 2.PA, 2.PB, 2.PC, 2.NA, 2.KA (hodnotitelé Lupáčová a Niederhafner)
• Kategorie 3 – všechny 3. ročníky (hodnotitelé Eichler a Miča)
• Kategorie 4 – 1.LA, 1.MA, 1.BA, 2.LA, 2.MA, 2.BA (hodnotitelé Borská a Průšková)

Všichni účastníci podávali skvělé výkony, a proto bylo obtížné vybrat ty nejlepší z nejlepších.

Děkujeme všem žákům za účast. Také děkujeme učitelům anglického jazyka, kteří se podíleli na hodnocení a přípravě soutěže, a hlavně vedení školy, které soutěž umožnilo.

Gratulujeme vítězům a těšíme se, že se v příštím roce opět v hojném počtu setkáme!

Vaši angličtináři

Výherci:

Kategorie 1:

1. Alžběta Kršková – 1.PA (Güttnerová)
2. Veronika Kroupová – 1.PA (Güttnerová)
3. Anastasia Karčeva – 1.NA (Volfová)

Kategorie 2:

1. Rozálie Formánková – 2.PB (Průšková)
2. Markéta Hlaváčová – 2.BA (Borská)
3. Mariana Lachoutová – 2.PA (Güttnerová)

Kategorie 3:

1. Matěj Zadák – 3.MA (Lupáčová)
2. Denisa Bártová – 3.NA (Končel)
3. Petra Du Mai – 3.PA (Končel)

Kategorie 4:

1. Nikola Králová – 2.LA (Končel)
2. Jaroslav Matějů – 1.MA (Horníková)
3. Annabelle Diabová – 2.MA (Horníková)

×