Republikové kolo psychologické olympiády 2022

Dne 6. a 7. 4. 2022 jsme se zúčastnili celorepublikového kola psychologické olympiády, jejímž cílem je navazování spolupráce mezi zdravotnickými školami, výměna zkušeností a zdokonalování komunikačních i prezentačních dovedností žáků. Letošní ročník organizovala Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Chomutově.

Pro soutěžící i jejich pedagogický doprovod byl připraven den před soutěží bohatý doprovodný program.  Zúčastnili jsme se prohlídky školy a minimuzea historie ošetřovatelství.  Vyslechli jsme přednášku Mgr. Evy Čížkové na téma „Historie ošetřovatelství na Chomutovsku“. Mgr. Kowalski a jeho studenti pro nás připravili ukázky bojových umění, jejichž základy jsme si mohli následně prakticky vyzkoušet. Zábavné odpoledne jsme zakončili přednáškou o síle léčivých kamenů od Ing. Dity Szivasiové, po které následovala relaxace při výrobě vlastních náramků z minerálů.

Vlastní soutěž se konala 7. dubna v chomutovské knihovně. Zúčastnilo se dvanáct vítězů krajských kol. Po úvodním slově hostů a hudebním představení následovaly prezentace žáků.  Jednotlivá vystoupení obsahovala osobní příběhy, pohádku o tom, jak člověk hledal radost při putování světem, příběhy o radosti, kterou žákům dává dobrovolnictví, práce s dětmi, se seniory či obecně pomoc pacientům v nemocnici. Naše studentka Michaela Ella Nováková sice neobsadila ani jedno z prvních třech míst, přesto porotu i diváky ohromila precizně vytvořenou animovanou prezentací. Děkujeme organizátorům za příjemně prožitý čas a Michaele za vzornou reprezentaci školy.

×