Bridge to Employment

Program BTE v České republice má za sebou úspěšný první rok. Těšíme se na další!

Na konci školního roku 2010/2011 byla naše škola vybraná spolu se SZŠ Kladno a SZŠ Mladá Boleslav do tříletého programu BTE. Kritéria výběru splnilo 12 žáků z oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum.

 

Program BTE

 

Česká republika je v rámci východoevropského regionu pilotní zemí, kde se realizuje program BTE, zaměřený na vzdělávání mladých lidí. Po ukončení prvního roku můžeme s radostí konstatovat, že program plní stanovené cíle. Proběhlo pět plánovaných celodenních aktivit, které studentům pomáhaly rozvíjet měkké dovednosti (např. komunikační, prezentační) a umožnily jim získat řadu praktických informací a zkušeností, například při návštěvě prestižní pražské nemocnice nebo při setkáních se zdravotnickými odborníky s praxí ze zahraničí. Po celý školní rok se studenty pracovali ambasadoři - zaměstnanci Johnson & Johnson, kteří se s nimi dělili o své pracovní i životní zkušenosti a pomáhali jim odnést si z každé aktivity co nejvíce poznatků a ponaučení. O úspěšném rozjezdu programu BTE svědčí i to, že ve výběrovém řízení, kde šlo o účast na mezinárodním setkání zástupců BTE programů z celého světa, uspěly tři české studentky, které letos v říjnu pojedou do Spojených států reprezentovat Českou republiku. Ukončení prvního roku je příležitostí zhodnotit dosavadní průběh programu a stručně si připomenout jednotlivá setkání, aktivity a úspěchy.

×