Trénink mentorských dovedností

Aktivní zapojení dobrovolníků z řad zaměstnanců Johnson & Johnson je jednou ze základních podmínek úspěšného průběhu projektu. Aby jejich pomoc studentům byla co nejefektivnější, byl pro ně připraven speciální trénink mentorských dovedností, který vedla Lisa Johnson z partnerské organizace National Institute of Work and Learning.

×