Pozvánka na zasedání Rady SRPŠ

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat jménem Výboru Spolku rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole 5. května, Praha 4, z. s. na zasedání Rady, které se uskuteční ve středu 14. prosince 2022 od 18 hod. online.

Program:

  1. Úvodní informace – zástupce vedení školy a předsedkyně Spolku
  2. Zpráva o hospodaření za školní rok 2021/2022
  3. Volba nového člena Výboru
  4. Plán činnosti pro školní rok 2022/2023 a schválení příspěvků na aktivity školy
  5. Různé

Máte-li další návrhy k projednání, které by měly být zařazeny na program této schůzky, zašlete je prosím nejpozději do 9. prosince 2022 na e-mail srps@szs5kvetna.cz.

Podklady k jednání obdržíte spolu s odkazem na online schůzku do 12. prosince 2022.

Mgr. Michaela Burdková,
předsedkyně Spolku

×