Informace před nástupem do 1. ročníků

Informace pro žáky a studenty 1. ročníků šk. r. 2023/2024

 

Střední škola:

Příloha: Dotazník pro školní matriku

 

Vyšší škola:

 

Pokyny ke stravování pro 1. ročníky

Všichni noví žáci a studenti, kteří mají zájem o stravování ve školním roce 2023/2024, musí nejdřív vyplnit elektronickou přihlášku (více v sekci Jídelna). Elektronickou přihlášku žák vyplní doma s rodičem a potom odešlou ke zpracování, kontrole a zaevidování do databáze strávníků. Každý nový strávník bude e-mailem informován o všem důležitém ke stravování.

Cena oběda je 44 Kč. Stravné noví strávníci zaplatí až po evidenci elektronickou přihláškou, když obratem dostanou potřebné údaje – číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení.

Vyplněné přihlášky ke stravování můžete posílat od 14. 8. 2023.

Všechny další potřebné informace najdou strávníci i na nástěnce jídelny a na stránkách školy v sekci Jídelna.

Případné dotazy můžete psát na e-mail kuchyn@szs5kvetna.cz nebo telefonovat na 244 105 040 od 14. 8. 2023 8.30–13.30 hod.

Jana Stojanovová, DiS.,
vedoucí školní jídelny

×