Šablony II

Název projektu: Šablona II pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu 5. května, Praha 4

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016197

Skutečné datum zahájení projektu: 1. 9. 2019

Skutečné datum ukončení projektu: 31. 8. 2021

Schválený rozpočet projektu: 1.369.860 Kč

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které jsou klíčové pro školu v rámci budoucího směřování: spolupráce s praxí a další vzdělávání pedagogů.

 

logo

×