Šablony

Název projektu: "Podpora Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v rámci šablon MŠMT"

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006094

Skutečné datum zahájení: 1. 9. 2017

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019

Schválený rozpočet projektu: 1.719.360,00 Kč

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování: rozvoj spolupráce s praxí, vzdělávání pedagogů a individuální podpora žáků.

 

logo

×