Na cestě k demokratické kultuře

Název projektu: Na cestě k demokratické kultuře na střední škole

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001429

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Koncepční podpora demokratické kultury středních škol inovací výuky, mediální tvorbou žáků, podporou žáků s OMJ, partnerstvím škol s organizacemi místních komunit.

 

Evropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR

 

Hlavní město Praha

 

×