Psychologická olympiáda 2024

Ve školním roce 2023/2024 se žáci naší školy zúčastnili devatenáctého ročníku soutěže v psychologii.

Cílem této soutěže je motivace žáků, podpora jejich zájmu, tvořivosti, rozvoj komunikačních a sebeprezentačních dovedností. Zvláštní důraz je kladen na respektování druhých lidí v náročných životních situacích, chápání jejich potřeb a individuality.

Soutěž je organizována formou postupových třídních, školních, regionálních kol a kolem celostátním.

Téma pro letošní rok bylo „Tajemství komunikace“. Vítězové z třídních kol postoupili do školního kola, které se konalo 20. 2. 2024 v kinosále naší školy. Zúčastnilo se 17 soutěžících z různých tříd a oborů naší školy. Vstřícné a chápavé publikum již tradičně tvořili žáci naší školy v doprovodu svých pedagogů. Ve školním kole zvítězila Hlásková Barbora ze třídy 3.PB, druhé místo obsadila Panáčková Barbora ze třídy 2.KA, třetí byla Kremerová Markéta ze třídy 2.LA.

Regionální kolo se v letošním školním roce konalo 13. 3. 2024 na SZŠ Praha 10. Naši školu statečně reprezentovali výherci ze školního kola. Jejich výkony byly velmi vyrovnané a zdařilé. Žákyně Markéta Kremerová získala „Zvláštní cenu poroty“.

Všem našim soutěžícím žákům děkuji za příkladnou práci, zodpovědnost v soutěži a vzornou reprezentaci školy. Velké poděkování patří také vedení naší školy a celému realizačnímu týmu za jejich vstřícný přístup, podporu, pomoc a spolupráci po celou dobu této velmi zajímavé soutěže.

Mgr. Vladimíra Kršková, Ph.D.,
předsedkyně předmětové komise psychologie

×