Konverzujeme v anglickém jazyce

Dne 6. 3. 2024 se uskutečnil v pořadí již devátý ročník konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěž zahájila paní ředitelka, která vyjádřila potěšení nad velikým množstvím zájemců a popřála všem nejen úspěch, ale i pěknou zábavu.

Ceny sponzorovalo SRPŠ a pan Šikula, provozovatel školního bufetu. Nejlepší soutěžící vyhráli poukazy do školního bufetu v hodnotě 200, 150 a 100 Kč. Všichni soutěžící si ze soutěže odnesli pečivo připravené panem Šikulou.

Soutěž je určena pro 1.–3. ročníky, 4. ročníky se již připravují k maturitním zkouškám. Do soutěže se přihlásilo 48 žáků ze všech ročníků i oborů. Jako každoročně i letos největší počet soutěžících tvořili žáci prvních a druhých ročníků. Soutěžící byli rozděleni do 4 kategorií.

Všichni účastníci podávali skvělé výkony, a proto bylo obtížné vybrat ty nejlepší z nejlepších.

Děkujeme všem studentům za účast. Také děkujeme učitelům anglického jazyka, kteří se podíleli na hodnocení a přípravě soutěže, a hlavně vedení školy, které soutěž umožnilo.

Gratulujeme vítězům a těšíme se, že se v příštím roce opět v hojném počtu setkáme!

Vaši angličtináři

Výsledky:

Kategorie 1: třídy 1.PA, 1.PB, 1.PC, 1.NA, 1.KA
Hodnotící komise: Güttnerová H. / Končel V.
• 1. místo: Lucie Veseláková (1.PB)
• 2. místo: Barbora Haplová (1.PC)
• 3. místo: Rosalie Polach (1.KA)

Kategorie 2: třídy 2.PA, 2.PB, 2.PC, 2.NA, 2.KA, 2.MA
Hodnotící komise: Miča Š. / Brychcínová T.
• 1. místo: Adéla Píšová (2.PA)
• 2. místo: Tereza Břízová (2.NA)
• 3. místo: Aliki Eleftheriadou (2.KA)

Kategorie 3: všechny 3. ročníky
Hodnotící komise: Eichler J. / Dvořák J.
• 1. místo: Barbora Hlásková (3.PB)
• 2. místo: Michal Segeth (3.LA)
• 3. místo: Annabelle Diabová (3.MA)

Kategorie 4: třídy 1.LA, 1.MA, 1.BA, 2.LA, 2.BA, 2.MA
Hodnotící komise: Niederhafner T. / Lupáčová. E.
• 1. místo: Viktor Polyanskij (1.LA)
• 2. místo: Mykola Okilko (2.LA)
• 3. místo: Jana Bohutínská (2.LA)

×