Soutěž ve francouzské konverzaci

I v letošním roce si žáci francouzského jazyka mohli ověřit a hlavně porovnat své znalosti při školní soutěži. Přestože již tradičně tato soutěž probíhala napříč všemi ročníky, byly výsledky velmi vyrovnané.

Soutěžilo se nejen v mluveném projevu, při kterém se hodnotí jak přesnost, tak i libozvučnost výslovnosti, ale i v pro nás složitých francouzských číslovkách – datech, letopočtech a hodinách. Ve třetí části soutěže pak mohli žáci ukázat, že jejich zájem zahrnuje širší oblast než jen francouzskou gramatiku, a jejich úkolem bylo poznat na obrázcích francouzské osobnosti, památky a gastronomické speciality.

Porota složená ze tří členek vyhlásila za vítěze žáka Jana Dospěla z 2.LA, který předvedl nejen plynulý projev, ale i jako jediný poznal nejvýznamnější francouzskou osobnost 20. století, a to francouzského prezidenta Charlese de Gaulla. Jiná místa se díky vyrovnaným výkonům nevyhlašovala.

Všichni zúčastnění dostali krásné diplomy a hodnotné ceny. Za příspěvek na odměny děkujeme SRPŠ.

Ještě jednou gratulujeme všem účastníkům. Félicitacions!

Mgr. Karolína Borská,
vyučující francouzského jazyka

×