Školní a krajské kolo psychologické olympiády 2023

Ve čtvrtek 10. 2. 2023 proběhlo ve velké posluchárně školní kolo psychologické olympiády na téma 'Jak jsem překonal(a) sám(sama) sebe'. Zúčastnilo se ho 19 soutěžících, a to napříč ročníky.

Před slavnostním zahájením si soutěžící vylosovali pořadí a připravili si své prezentace. Akci zahájila ředitelka školy PhDr. Mária Janáková, PhD., a všem popřála štěstí. Po paní ředitelce si vzala slovo Mgr. Vladimíra Kršková, PhD., a představila všechny porotce jak z učitelských řad, tak z řad žáků.

Ve svých vystoupeních se někteří žáci otevřeli a sdíleli s námi například svoje životní boje a životní zkušenosti.

Žákovské publikum vyslechlo všechny soutěžící, bylo velice ohleduplné a pokládalo velice zajímavé otázky. Následně měli diváci možnost hlasovat pro svého favorita vhozením jeho jména do krabice u dveří a soutěžící s největším počtem hlasů potom dostal cenu publika. Porotci si během každého vystoupení zapisovali poznámky a poté diskutovali o pořadí soutěžících. Dva soutěžící byli dokonce odměněni zvláštní cenou poroty.

Konečné pořadí školního kola:

1. místo – Kateřina Krčmářová (2.LA)
2. místo – Barbora Chmelařová (4.NA)
3. místo – Klára Kubizňáková (2.PA)
Cena publika – Klára Kubizňáková (2.PA)
Zvláštní cena poroty – Sandra Armeli, David Zedník (oba 2.LA)

– – –

Dne 23. 3. 2023 proběhlo krajské kolo psychologické olympiády ve velké posluchárně naší školy. Soutěžících bylo 9, a to tři z VOŠZ a SZŠ 5. května, tři z CSZŠ Ječná, a také tři ze SZŠ Vinohrady. Celé dopoledne bylo velice příjemné. Všichni žáci, jak soutěžící, tak publikum, se spolu bavili a byli velice ohleduplní i na účastníky z jiných škol. Na soutěžící měli nové, zajímavé otázky.

Netradičně byla vyhlášena dvě třetí místa a tradičně jedno druhé a jedno první místo:

1. místo – Karolína Tůmová (1.B z SZŠ Vinohrady)
2. místo – Kateřina Anna Vitoušová (2.SČ z CSZŠ Ječná)
3. místo – Barbora Chmelařová (4.NA z VOŠZ a SZŠ 5. května)
3. místo – Filip Hroch (3.PB z CSZŠ Ječná)

Děkujeme všem soutěžícím za skvělou reprezentaci školy a všem dalším zúčastněným. Těšíme se na další ročník!

×