Soutěž první pomoci

Po covidové pauze proběhl 7. ročník soutěže první pomoci pro žáky oboru bezpečnostně právní činnost. Úkolem soutěžních družstev bylo co nejlépe poskytnout první pomoc na šesti stanovištích, na kterých byla simulována krizová situace, a k tomu museli zvládnout i jednu úlohu testující jejich fyzičku.

Během soutěže se týmy setkaly s uklízečkou, která upadla na mokré podlaze, s popálenou kuchařkou, vyučujícím po kolapsu, školním údržbářem s poraněným okem, kašlajícím studentem a s žáky, kteří z neznámých důvodů vypadali jako opilci během praktické hodiny ve sklepě školy, kde se běžně pracuje s forenzními stopami.

Je třeba pochválit všechny soutěžící, figuranty i rozhodčí, neboť herecké výkony figurantů a nadšení soutěžících přidaly soutěži skvělou atmosféru...

Své znalosti nejlépe zúročilo družstvo z libereckých Kateřinek, kterým ještě jednou gratulujeme, a těšíme se na všechny zúčastněné i příští rok.

×