Soutěž ve francouzské konverzaci

Po dvouleté pauze jsme soutěžili ve francouzském jazyce. Své síly tradičně měřili žáci napříč ročníky zdravotnického lycea.

Obsahem soutěže bylo přednést ucelený ústní projev na vybraná témata, doslova se poprat s francouzskými číslovkami, hodinami a daty. Pro nefrankofonní čtenáře uvádím, že číslovka 98 se řekne 4-20-10-8, a není to matematika, jen slovíčko. V poslední části museli soutěžící poznat z fotografií francouzské speciality, osobnosti nebo památky.

Letošní soutěž vyhrála suverénním výkonem, zejména bezchybným zvládnutím číslovek, žákyně 2.LA Tereza Vrzáková.

Porota velmi ocenila vyrovnané výkony ostatních soutěžících a rozhodla se ostatní místa nevyhlašovat.

Za peníze na nákup hodnotných cen děkujeme SRPŠ.

Karolína Borská,
vyučující francouzského jazyka

×