The 5 R's of the Fashion

Reduce / Rewear / Recycle / Repair / Resell

Dne 27. 4. 2022 studentky 2.KA naší školy připravily módní přehlídku na ekologické téma 5 R's – udržitelná móda.

V rámci předmětu výtvarná příprava se studentky v průběhu školního roku soustředily na možnosti recyklace, oprav a znovuvyužití oděvů.

Předváděné módní kreace symbolizovaly materiály – plast, papír, hliník, kartony a textil – ve vztahu k životnímu prostředí. Například plast, který dnes nacházíme i v tělech živých organizmů, symbolizoval znečištění vod a oceánů, a proto sjednocující barvou líčení i oděvu byla modrá barva.

Přehlídka doprovázená videoprojekcí pokračovala tanečním vystoupením, při kterém na závěr tanečnice „uklidily naši planetu“ a roztřídily odpad podle pravidel recyklace.

Podle atmosféry v sále a ohlasu studentů i kolegů věříme, že se nám přehlídka podařila.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem modelkám za vzornou a profesionální přípravu a všem vyučujícím, kteří nám pomáhali, za vstřícnost a podporu.

Těšíme se na další společné kreativní akce na naší škole.

Helena Güttnerová, M.A.

×