Erasmus+

S literárními postavami napříč Spojeným královstvím aneb Projektová výuka startuje!

V rámci programu Erasmus+ jsme získali grant pro zavádění projektové výuky v hodinách cizích jazyků. O prázdninách 2014 absolvovali čtyři učitelé jazyků pobyty v zahraničí (tzv. mobility), během kterých získali potřebné znalosti a dovednosti k realizaci projektu. Po návratu seznámili své kolegy angličtináře se svým záměrem a tým se rozrostl o další dva členy. Existuje tedy celkem sedm skupin žáků z druhých a třetích ročníků, kterých se projektová výuka bude týkat. Klíčovým pojítkem jsou literární postavy, díky kterým poznáme jednotlivé části Spojeného království.

Možná se ptáte, zda se jako žáci máte radovat, že jste do projektu zapojeni. Odpověď zní: Určitě ano! A to nejen z důvodu, že se budete vzdělávat zábavnou formou, ale také budete mít možnost přispět do komponovaného pořadu, který plánujeme na konec školního roku jako výstup z projektové výuky. V kinosále uděláme přehlídku toho, co jsme se společně o dané části Spojeného království dozvěděli, naučili nebo co nás jednoduše zaujalo. Každá skupina si připraví pod vedením vyučujícího vlastní příspěvek a porota pak zvolí vítěze. I když vám už teď můžeme slíbit lákavé ceny, chceme vás pro projekt motivovat hlavně tím, že to bude celoroční zábava, která má užitečný cíl. Nám pedagogům nezbývá než doufat, že naše nadšení pro projektovou výuku je přenosné a nakazíte se jím i vy!

Bc. T. Hadrava


Skotsko (2.LA p2)
„Kdo se bojí, nesmí do Skotska! Je to země nevysvětlitelných záhad, staletých tajemství a ponurých historek, takže nic pro ty, kteří nemají dost kuráže na pořádnou porci dobrodružství. Program ušitý na míru odvážné polovině 2.LA.“

Mgr. P. Vočková


Irsko (2.LB p1)
„Jak se politické problémy Irska dotkly umění a kultury? Od nelehkého života spisovatelů přes jejich díla se dostaneme až k hudbě, a dokonce k tanci. Irské spisovatele vám do hodin pozvat nemůžeme, ovšem instruktorku irského tance ano! “

Mgr. T. Brychcínová


Wales (2.LB p2)
„Čokoláda je obvykle spojována s Belgií, ale v literárním světě vděčí za svou popularitu velšskému spisovateli Dahlovi. Pojďte ji společně s Karlíkem ochutnat! “

Mgr. S. Horníková


Anglie (3.ZA p2)
„S jakými problémy se potýkali mladí hrdinové románů Charlese Dickense a jaké starosti řeší jejich vrstevníci dnes?“

Mgr. K. Borská


Londýn (3.ZB p1)
„Nikdo nezná Londýn a jeho zákoutí lépe než Sherlock Holmes. Držme se jeho stopy!“

Mgr. K. Borská


Anglie (3.ZB p2)
„Kdyby se Shakespeare tolik neinspiroval literárními díly z cizích zemí (nezapomněl ani na území Čech!), kde v Anglii by se asi pohybovaly jeho postavy? “

Mgr. T. Brychcínová


Anglie (3.KA p2)
„Která z nás by nechtěla být hrdinkou románů Jane Austen? Máte jedinečnou možnost poznat jejich všední radosti i strasti. Možná všechny zjistíte, že byste ani kvůli krásným róbám a účesům s nimi neměnily.“

Získejte body za téma "BODY"!

Ve školním roce 2015/2016 probíhá na naší škole projekt Získejte body za téma "BODY"!, který získal finanční podporu programu Erasmus+. Jedná se o profesní rozvoj vyučujících anglického jazyka, které se zúčastnily zahraničních vzdělávacích kurzů se zaměřením na zdravotnickou angličtinu. Mobility se uskutečnily ve Spojeném království, takže byly pro vyučující přínosné i z hlediska poznávání reálií a školského systému. V současné době účastnice sdílí získané zkušenosti a znalosti a tvoří výukový materiál, který bude určen třetím ročníkům všech našich oborů. Začne se používat od září 2016 a budou z něj mít užitek jak učitelé, tak především žáci.

V posledním čtvrtletí tohoto školního roku kromě jiného vrcholí také práce na projektu Získejte body za téma „BODY“! Po výjezdech třech vyučujících na zahraniční vzdělávací kurzy, které se uskutečnily v prvním pololetí, se účastnice věnovaly zpracování celkem devíti zdravotnických okruhů. V současné době probíhá finalizace textů, k čemuž vyučující potřebují i součinnost žáků. Materiál je proto ověřován v hodinách, takže reakce žáků jsou směrodatné pro poslední úpravy.

Zahraniční kurzy však byly přínosné i v jiném ohledu. Vytvořila se profesní přátelství a na základě jednoho z nich došlo ke zpestření výuky anglického jazyka na naší škole. Díky kolegyni Marii Pavlové mělo několik tříd možnost navázat písemnou korespondenci se švédskou školou (viz předchozí text). První dopisy byly zaslány „předpotopním“, avšak půvabným způsobem. Ano, použili jsme tužku, papír a šup s dopisy do obálky! Nyní už komunikace probíhá jednodušším způsobem. I staromilci musí totiž uznat, že sociální sítě mají své výhody. Bez poštovného a několikadenní prodlevy je komunikace příjemnější. Moji žáci ze 3.LB a já jsme rádi, že jsme si „informal letter“ mohli vyzkoušet jinak než jen jako nudné cvičení z učebnice. Jak vidíte na fotografii, žáci se zaujetím používali při překladu své mobily. Tentokrát k mojí radosti a bez napomenutí. Doufám, že obálková přátelství – ale i ta po síti – žákům vydrží. Není totiž lepší způsob, jak se trénovat v cizím jazyce.

×