Pokyny ke stravování pro 1. ročníky

Všichni noví žáci a studenti, kteří mají zájem o stravování ve školním roce 2022/2023, musí nejdřív vyplnit elektronickou přihlášku (více v sekci Jídelna). Elektronickou přihlášku žák vyplní doma s rodičem a potom odešlou ke zpracování, kontrole a zaevidování do databáze strávníků. Každý nový strávník bude e-mailem informován o všem důležitém ke stravování.

Cena oběda je 44 Kč. Stravné noví strávníci zaplatí až po evidenci elektronickou přihláškou, když obratem dostanou potřebné údaje – číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení.

Vyplněné přihlášky ke stravování můžete posílat od 15. 8. 2022.

Všechny další potřebné informace najdou strávníci i na nástěnce jídelny a na stránkách školy v sekci Jídelna.

Případné dotazy můžete psát na e-mail kuchyn@szs5kvetna.cz nebo telefonovat na 244 105 040 od 15. 8. 2022 8.30–13 hod.

Jana Stojanovová, DiS.,
vedoucí školní jídelny

×