Informace pro ukrajinské uchazeče o studium

Pro uchazeče – cizince s dočasnou ochranou na území České republiky (vízum o strpění na území ČR)

Lex Ukrajina

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny MŠMT vydává opatření obecné povahy ke konání přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024.

Při podání přihlášky ke studiu (se všemi náležitostmi – potvrzení zdravotní způsobilosti lékařem praktikujícím na území ČR) je třeba, aby uchazeč doložil, že je cizincem s dočasnou ochranou.

Na základě této skutečnosti se:

  1. na žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (písemný test), znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání bude ověřena rozhovorem
  2. na žádost má uchazeč–cizinec s dočasnou ochranou právo konat písemný test z matematiky v ukrajinském jazyce
  3. žádost ke stažení (.doc)

Toto platí i pro uchazeče, kteří se účastnili vzdělávání v české škole v průběhu 2. pololetí školního roku 2021/2022 a ve školním roce 2022/2023.

Nevykoná-li uchazeč–cizinec ústní rozhovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení a řadí se do seznamu nepřijatých uchazečů, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení. 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

×