Pozvánka na zasedání rady SRPŠ

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat jménem výboru Spolku rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole 5. května, Praha 4, z. s. na zasedání rady, které se uskuteční v úterý 8. února 2022 od 18 hod. online v Microsoft Teams.

Program:

  1. Úvodní informace
  2. Projednání žádostí o příspěvky na aktivity školy
  3. Zpráva o hospodaření za školní rok 2020/2021 a předložení účetní závěrky k 31.12.2021
  4. Návrh na zřízení účelových fondů SRPŠ
  5. Schválení výše členských příspěvků pro rok 2022
  6. Různé

Máte-li další návrhy k projednání, které by měly být zařazeny na program této schůze, zašlete je, prosím, nejpozději do 31. ledna 2022 na e-mail srps@szs5kvetna.cz.

Podklady k jednání Vám budou zaslány do 1. února 2022.

Mgr. Michaela Burdková,
předsedkyně SRPŠ

×