Pozvánka na zasedání rady SRPŠ (online!)

Aktualizace 11. 1. 2022: Zasedání SRPŠ bude probíhat online formou (via Microsoft Teams).

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat jménem zástupců Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole 5. května, Praha 4, o. s. na zasedání rady, které se uskuteční v úterý 11. ledna 2022 od 18 hod. v zasedací místnosti (budova A, 3. patro, místnost A303a) na adrese Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, 5. května 51, 140 00 Praha 4, příspěvkové organizace.

Program:

1) Úvodní informace - předsedkyně SRPŠ a zástupce vedení školy
2) Zpráva o hospodaření za školní rok 2020/2021
3) Schválení změny názvu a nových stanov SRPŠ (dle občanského zákoníku)
4) Volba nového výboru 
5) Plán činnosti pro školní rok 2021/2022 a schválení příspěvků na aktivity školy
6) Různé

Máte-li další návrhy k projednání, které by měly být zařazeny na program této schůze, zašlete je prosím nejpozději do 4. ledna 2022 na e-mail srps@szs5kvetna.cz

Libuše Lexová,
předsedkyně SRPŠ

 

×