Změna ceny obědů od ledna 2022

Oznamujeme všem strávníkům, že od 1. 1. 2022 se v naší školní jídelně zvyšuje cena oběda na částku 44 Kč. Žádám rodiče – plátce stravného, kteří nemají vyšší přeplatky, aby včas navýšili platby stravného. Stravné na leden 2022 se hradí nejpozději do 22. 12. 2021. Měsíční platba za obědy pro žáka i studenta bude 880 Kč.

Jana Stojanovová, DiS.,
vedoucí školní jídelny

telefon: 244 105 040, e-mail: kuchyn@szs5kvetna.cz

×