Výběrová řízení

„Instalace systému UKS a PZS-PC v budově B“

Lhůta pro doručení nabídky končí 19. 3 2019 ve 14 hod.

Pozn.: Odkaz na obchodní firmu, označení výrobků umožňuje v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 137/2006 Sb. použití jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných výrobků.

Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Josef Janata (tel.: 244 105 010, e-mail: janata.j@szs5kvetna.cz)