Výběrová řízení

„Dodávka 30 kusů přenosných počítačů–notebooků do počítačové učebny školy“

Lhůta pro doručení nabídky končí 22. 9. 2020 ve 14 hod.

Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Ing. Jiří Beránek (tel.: 244 105 099, e-mail: beranek.j@szs5kvetna.cz)