Výběrová řízení

„Dodávka a montáž projektorů v učebnách“

Lhůta pro doručení nabídky končí 23. 3 2020 ve 12 hod. Lhůta se prodlužuje do 14. 4. 2020 12 hod.!

Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Ing. Jiří Beránek (tel.: 244 105 099, e-mail: beranek.j@szs5kvetna.cz)

„Modernizace projekčního systému ve velké posluchárně“

Lhůta pro doručení nabídky končí 23. 3 2020 ve 12 hod. Lhůta se prodlužuje do 14. 4. 2020 12 hod.!

Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Ing. Jiří Beránek (tel.: 244 105 099, e-mail: beranek.j@szs5kvetna.cz)