Výběrová řízení

VOŠZ a SZŠ (zastoupená ředitelkou PhDr. Márií Janákovou, Ph.D.) vyhlašuje výběrová řízení na:

„Dodávka, instalace včetně příslušenství, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy finské sauny“

Lhůta pro doručení nabídky končí 4. května 2018 ve 14 hod.

Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Josef Janata (tel.: 244 105 010, e-mail: janata.j@szs5kvetna.cz)

„Dodávka, instalace včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy multifunkční pánve a mycího stroje“

Lhůta pro doručení nabídky končí 4. května 2018 ve 14 hod.

Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Josef Janata (tel.: 244 105 010, e-mail: janata.j@szs5kvetna.cz)