Výběrová řízení

„Modernizace cvičných školních maséren“

Lhůta pro doručení nabídky končí 6. 5 2019 ve 14 hod.

Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Josef Janata (tel.: 244 105 010, e-mail: janata.j@szs5kvetna.cz)