Výběrová řízení

VOŠZ a SZŠ (zastoupená ředitelkou PhDr. Márií Janákovou, Ph.D.) vyhlašuje výběrová řízení na:

„Dodávka konvektomatu pro školní kuchyň“

Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Josef Janata (tel.: 244 105 010, e-mail: janata.j@szs5kvetna.cz)