Výběrová řízení

VOŠZ a SZŠ (zastoupená ředitelkou PhDr. Márií Janákovou, Ph.D.) vyhlašuje výběrová řízení na:

„Vyhotovení projektové dokumentace pro revitalizaci školní kuchyně“

Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Josef Janata (tel.: 244 105 010, e-mail: janata.jszs5kvetna.cz)