Výběrová řízení

„Revitalizace školní kuchyně“

Lhůta pro doručení nabídky končí 12. 11 2019 ve 10 hod.

Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Bc. Jitka Kavalířová (tel.: 244 105 010, e-mail: kavalirova.j@szs5kvetna.cz)