Výběrová řízení

„Instalace systému UKS a PZS-PC v budově A“

Lhůta pro doručení nabídky končí 29. 1. 2021 ve 14 hod.

Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Ing. Jiří Beránek (tel.: 244 105 099, e-mail: beranek.j@szs5kvetna.cz)