Výběrová řízení

„Nákup serverů“

Lhůta pro doručení nabídky končí 19. října 2018 ve 14 hod.

Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Josef Janata (tel.: 244 105 010, e-mail: janata.j@szs5kvetna.cz)