Výběrová řízení

VOŠZ a SZŠ (zastoupená ředitelkou PhDr. Márií Janákovou, Ph.D.) vyhlašuje výběrová řízení na:

„Instalace systému UKS a PZS-PC“

Pozn.: Odkaz na obchodní firmu, označení výrobků umožňuje v souladu s ustanovením § 44 zákona 137/2006 Sb. použití jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných výrobků.

Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Josef Janata (tel.: 244 105 010, e-mail: janata.j@szs5kvetna.cz)

„Modernizace školní studovny“

Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Josef Janata (tel.: 244 105 010, e-mail: janata.j@szs5kvetna.cz)