Dokumenty ke stažení

Obsah

Soubor uložíte kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušný odkaz a zvolením nabídky:  Uložit odkaz jako...


Obecné dokumenty

název dokumentutypvelikost
Školní řád SZŠ601 kB
Školní řád VOŠZ503 kB
Maturitní řád196 kB
Organizační řád479 kB
Organizační struktura611 kB
Zásady ochrany osobních údajů641 kB
Směrnice pro zajištění BOZ (žáci a studenti)247 kB
Směrnice pro zajištění BOZP (zaměstnanci)8,2 MB
Provozní řád odborných učeben OSE77 kB
Řád chemické laboratoře812 kB
Provozní řád školní jídelny380 kB
Provozní a výpůjční řád studovny128 kB
Ceník administrativních služeb500 kB
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání113 kB
Vyhláška č. 177/2009 Sb.550 kB
Výroční zpráva školy za šk. rok 2019/20206,8 MB
Plán činnosti školy na šk. rok 2019/2020 (k nahlédnutí na intranetu v S:\Dokumenty)
Přihláška ke stravování - student45 kB
Přihláška ke stravování - zaměstnanec44 kB
Přihláška ke stravování - cizí strávník40 kB
Recepty Den pro zdraví 201875 kB
Recepty Schola Pragensis 201958 kB

Studijní formuláře – střední škola

název dokumentutypvelikost
Seznam titulů k ústní zkoušce z ČJL 57 kB
Pravidla pro psaní maturitní práce oboru zdravotnické lyceum342 kB
Žádost o individuální vzdělávací plán 38 kB
Žádost o opakování ročníku zdejší školy 30 kB
Žádost o přerušení vzdělávání 45 kB
Oznámení o přestupu na jinou školu 38 kB
Žádost o přestup na zdejší školu 38 kB
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy 39 kB
Žádost o uvolnění žáka ze školní výuky do 5-ti dnů 39 kB
Žádost o uvolnění žáka ze školní výuky nad 5 dnů 39 kB
Žádost o uznání dosaženého vzdělání 46 kB
Žádost o zanechání vzdělávání 38 kB
Žádost o změnu oboru vzdělávání v rámci školy 38 kB
Výstupní list žáka61 kB
Potvrzení o studiu148 kB

Studijní formuláře – vyšší škola

název dokumentutypvelikost
Metodika absolventské práce 357 kB
Přihlášení k absolventské práci (DZZ, DNT, DVS) 105 kB
Prohlášení k absolventské práci 26 kB
Žádost o individuální vzdělávací plán 37 kB
Žádost o prodloužení zkouškového období 43 kB
Žádost o předběžný souhlas s praxí - DVS 54 kB
Žádost o předběžný souhlas s praxí - DZZ 53 kB
Žádost o přerušení vzdělávání + opakování období 43 kB
Žádost o přerušení vzdělávání bez opakování období 36 kB
Žádost o přestup na zdejší školu 37 kB
Žádost o uvolnění z telesné výchovy 38 kB
Informace o uznávání zkoušek 743 kB
Žádost o uznání zkoušky a praxe 62 kB
Žádost o uznání praxe pro období onemocněním CoVid 1972 kB
Žádost o zanechání vzdělávání 37 kB
Žádost o změnu formy vzdělávání v rámci školy101 kB
Žádost o změnu oboru vzdělávání v rámci školy 37 kB
Žádost o náhradní termín absolutoria 43 kB
Žádost o opravný termín absolutoria41 kB
Výstupní list studenta61 kB
Potvrzení o studiu148 kB

Doporučená literatura

název dokumentutypvelikost
Jak se učit31 kB
Doporučená literatura ČJL30 kB
Doporučená literatura MAT a FYZ50 kB
Doporučená literatura na obor DNT a NA150 kB
Doporučená literatura obor DZZ29 kB
Doporučená literatura obor ZA a ZL – společenskovědní základ a DĚJ29 kB
Doporučená literatura SOM31 kB
Doporučená literatura obor KS16 kB
Doporučená literatura obor MS35 kB
Doporučená literatura OSE obor PS35 kB
Doporučená literatura ANJ34 kB
Doporučená literatura NEJ27 kB
Doporučená literatura ICT29 kB
Doporučená literatura LAJ27 kB
Doporučená literatura PSY ZA a ZL34 kB
Doporučená literatura PSY MS a KS29 kB
Doporučená literatura PSY BPČ13 kB
Doporučená literatura PSY DZZ34 kB
Doporučená literatura PSY NA a DNT37 kB
Doporučená literatura PSY DVS38 kB
Doporučená literatura CHE a BIO27 kB

Učební dokumenty – masér sportovní a rekondiční

název dokumentutypvelikost
Kosti, klouby, svaly5 MB

Učební dokumenty – porodnictví

název dokumentutypvelikost
Obsah 22 kB
Anatomie pánve, pánevní rozměry, hlavička novorozence 2,9 MB
Prenatální poradna, těhotenská průkazka, rizikové těhotenství 564 kB
Příjem rodičky na porodní sál, dokumentace, CTG 11,5 MB
Příprava rodičky k porodu, péče o rodičku v 1. době porodní, zevní a vnitřní vyšetření 1,7 MB
Péče o rodičku v 2. době porodní, příprava pomůcek k porodu, příprava záchranáře k porodu, vedení 2. době porodní 1 MB
Péče o ženu v 3. době porodní 1,1 MB
Sledování rodičky v době poporodní 65 kB
Ošetření novorozence 775 kB
Ošetření nedělky 70 kB
Literatura 29 kB