Školné na vyšší škole

Na střední zdravotnické škole se školné neplatí.

Při studiu vyšší odborné školy zdravotnické je školné 3.000 Kč za každý školní rok, splatné po 1.500 Kč za zimní a letní období příslušného školního roku. Výši školného upravuje vyhláška MŠMT č. 10/2005 Sb., která je umístěna na stránce dokumenty ke stažení.

Termíny úhrady školného

  1. nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období
  2. přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí

Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací.

Způsoby úhrady

Platbu školného lze provést pouze převodem z účtu!
Bankovní spojení: 100227851/0300 (ČSOB).
Je nutné uvést variabilní symbol, který byl přidělen studijním oddělením školy.

Důležité upozornění: v případě vzniku pochybnosti o úhradě školného leží důkazní břemeno na studentovi (uchazeči) a tento je povinen na výzvu studijního oddělení předložit platný originál dokladu o úhradě školného. Proto všem studentům (uchazečům) důrazně doporučujeme, aby si doklady o úhradě školného pečlivě uschovali po celou dobu studia.

Pokladna se nachází v budově B, v prostorách společných s kanceláří stravovacího provozu.
Pracovník pokladny: Jitka Štrausová, e-mail: strausova.j@szs5kvetna.cz, tel. 244 105 031, kancelář B203/C.

Úřední hodiny pokladny:

dopoledne odpoledne
Pondělí 9.00–11.00 13.00–15.00
Úterý 9.00–11.00
Středa 9.00–11.00 13.00–15.00
Čtvrtek 9.00–11.00
Pátek