Školné na vyšší škole

Na střední zdravotnické škole se školné neplatí.

Při studiu vyšší odborné školy zdravotnické je školné 3.000,- Kč za každý školní rok, splatné po 1.500,- Kč za zimní a letní období příslušného školního roku. Výši školného upravuje vyhláška MŠMT č. 10/2005 Sb., která je umístěna na stránce dokumenty ke stažení.

Termíny úhrady školného

  1. nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období
  2. přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí

Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací.

Způsoby úhrady

Platbu školného lze provést pouze převodem z účtu!
Bankovní spojení: 100227851/0300 (ČSOB).
Je nutné uvést variabilní symbol, který byl přidělen studijním oddělením školy.

Důležité upozornění: v případě vzniku pochybnosti o úhradě školného leží důkazní břemeno na studentovi (uchazeči) a tento je povinen na výzvu studijního oddělení předložit platný originál dokladu o úhradě školného. Proto všem studentům (uchazečům) důrazně doporučujeme, aby si doklady o úhradě školného pečlivě uschovali po celou dobu studia.

Pokladna se nachází v budově B, v prostorách společných s kanceláří stravovacího provozu.
Pracovník pokladny: Jana Brzlínková, DiS., e-mail: brzlinkova.j@szs5kvetna.cz, tel. 244 105 031, kancelář B203/C

Úřední hodiny pokladny:

dopoledne odpoledne
Pondělí 9.00–11.00 13.00–15.00
Úterý 9.00–11.00
Středa 9.00–11.00 13.00–15.00
Čtvrtek 9.00–11.00
Pátek