Informace pro uchazeče

Dny otevřených dveří

SZŠ 20. 11. 2019 16–18 hod.
8. 1. 2020 16–18 hod.
VZŠ 11. 3. 2020 16–18 hod.

Veškerou agendu přijímacího řízení vyřizuje studijní oddělení, které se nachází v budově A, 3. patro, číslo dveří A305.

Upozornění: na naší škole neprobíhají programy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; matematika na střední škole se vyučuje po celou dobu studia.

Informace pro zájemce, kteří se hlásí ke studiu do vyššího ročníku střední školy

Zájemci, kteří se hlásí ke studiu do vyššího ročníku střední školy, musí vykonat rozdílové zkoušky z předmětů, které neabsolvovali v předešlém studiu.

Odborné předměty jsou stanoveny podle jednotlivých oborů a ročníků (informace u vedoucích oborů). Současně se kontroluje i obsah předmětů dle školních vzdělávacích programů a v případě rozdílnosti se vykonávávají rozdílové zkoušky i z předmětů, které žák neabsolvoval v předchozím studiu.

Informace o uznávání zkoušek na vyšší škole (PDF, 743 kB)