Informace pro uchazeče

Dny otevřených dveří

Prezenční forma dne otevřených dveří byla z epidemiologických důvodů nahrazena prezentací školy a jednotlivých oborůvirtuální prohlídkou školy.

SZŠ 11. 11. 2020 16–18 hod.
6. 1. 2021 16–18 hod.
VZŠ 17. 3. 2021 16–18 hod.

Veškerou agendu přijímacího řízení vyřizuje studijní oddělení, které se nachází v budově A, 3. patro, číslo dveří A305.

Informace pro zájemce, kteří se hlásí ke studiu do vyššího ročníku střední školy

Zájemci, kteří se hlásí ke studiu do vyššího ročníku střední školy, musí vykonat rozdílové zkoušky z předmětů, které neabsolvovali v předešlém studiu.

Odborné předměty jsou stanoveny podle jednotlivých oborů a ročníků (informace u vedoucích oborů). Současně se kontroluje i obsah předmětů dle školních vzdělávacích programů a v případě rozdílnosti se vykonávávají rozdílové zkoušky i z předmětů, které žák neabsolvoval v předchozím studiu.

Informace o uznávání zkoušek na vyšší škole (PDF, 743 kB)