Aktuality

Informace o zahájení školního roku: První ročníky oborů zdravotnický asistentzdravotnické lyceum mají zahájení 1. 9. 2016 v 8 hod. v posluchárně A303 (budova A, 3. podlaží) a po zahájení odcházejí do těchto tříd 1.ZA – A606, 1.ZB – A213, 1.ZC – A214, 1.LA – A407, 1.LB – A413. První ročníky oborů kosmetické služby, masér sportovní a rekondiční, bezpečnostně právní činnost, nutriční asistent mají zahájení 1. 9. 2016 v 8.30 hod. v posluchárně A303 (budova A, 3. podlaží) a po zahájení odcházejí do těchto tříd 1.KA – A409, 1.MA – B507, 1.BA – A608, 1.NA – B409.

Informace před nástupem pro žáky a studenty 1. ročníků školního roku 2016/2017.

• Informace pro uchazeče: Výsledky přijímacích řízení pro školní rok 2016/2017.

• Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků střední školy (šk. r. 2016/2017): čtvrtek 1. 9. 2016. Setkání se koná na dvě skupiny. 1. skupina od 17 hod. v posluchárně A303 (budova A, 3. podlaží) pro obory zdravotnický asistentzdravotnické lyceum. 2. skupina od 17.30 hod. v posluchárně A303 (budova A, 3. podlaží) pro obory nutriční asistent, kosmetické služby, masér sportovní a rekondičníbezpečnostně právní činnost. (harmonogram schůzek rodičů)

• Zájemcům z řad vyučujících jiných škol nabízíme výukový materiál, který vznikl v rámci projektu Získejte body za téma "BODY"! podpořeného programem Erasmus+.

Vítejte na stránkách zdravotnické školy 5. května!

Naše škola je jednou z největších zdravotnických škol v České republice. V 51 třídách se zde připravuje na svá budoucí povolání přes 1200 studentů. Škola se nachází poblíž historického centra Prahy, s kterým ji spojuje severojižní magistrála a metro trasy C. Škola poskytuje úplné odborné středoškolské vzdělání žákům ze základních škol a vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol. Žáky vzdělává a vychovává mimo pedagogického sboru i řada externích odborných pracovníků z praxe. Spolupracujeme s klinickými pracovišti mnoha pražských zdravotnických zařízení.

[ více o naší škole ]

Novinky ve fotogalerii

Za Čapkem do Strže – návštěva Památníku Karla Čapka Návštěva Památníku Lidice Soutěž ve francouzském jazyce 2016 Na samotě u lesa – branný kurz oboru Bezpečnostně právní činnost