Aktuality

• Vážení žáci a studenti, vzhledem k současné situaci vás žádám, abyste sledovali vaši třídní e-mailovou adresu, upozornění v systému Bakalář a webové stránky naší školy. Prostřednictvím třídní e-mailové adresy vám vyučující sdělí aktuální informace týkající se učiva. PhDr. Mária Janáková, Ph.D., ředitelka školy

• Od 11. 3. 2020 je zrušena teoretická i praktická výuka na SŠ i VOŠ do odvolání. Obědy všech strávníků jsou automaticky po dobu zrušení výuky odhlášeny.

• Informace pro členy Klubu mladých diváků: Vzhledem k vážné situaci některá divadla budou vracet vstupné, jiná divadla trvají na čerpání náhradních termínů představení. Pokud nebudeme moci absolvovat ani dubnová představení, bude se řešit náhrada na červen 2020 nebo se bude vracet poměrná část členských příspěvků.

Naše skupina má zrušené představení:
12. 3. 2020 Bond/Medea (Studio DVA) – náhradní termín 28. 5. 2020
12. 3. 2020 Garderobiér (Bez zábradlí) – náhradní termín 12. 5. 2020
17. 3. 2020 Ženy na pokraji zhroucení (Na Fidlovačce) – náhradní termín 27. 5. 2020
Vstupenky zůstávají v platnosti.

Nabídka představení na květen 2020:
12. 5. 2020 Dánská dívka (Na Fidlovačce)
14. 5. 2020 Čarodějky ze Salemu (Na Vinohradech)
14. 5. 2020 Spálená 16 (Studio YPSILON)
20. 5. 2020 Harold a Maude (Na Vinohradech)
20. 5. 2020 Král Oidipus (Národní divadlo)
25. 5. 2020 Edith a Marlene (Pod Palmovkou)
26. 5. 2020 Srpen v zemi Indiánů (V Celetné)
Svoje objednávky pište na e-mail: holasova.t@szs5kvetna.cz.

• VOŠZ a SZŠ vyhlašuje výběrová řízení „Dodávka a montáž projektorů v učebnách“„Modernizace projekčního systému ve velké posluchárně“. Lhůta pro doručení nabídek se prodlužuje do 14. 4. 2020 12 hod.!

• Srdečně všechny zveme na garantované semináře Syndrom náhlého úmrtí kojence – Třesené dítěRehabilitace u nemocných s poškozením mozku (doplněn nový termín!).

Rozvrhy hodin na 2. pololetí šk. r. 2019/2020 platné od 16. 3. 2020

Vítejte na stránkách zdravotnické školy 5. května!

Naše škola je jednou z největších zdravotnických škol v České republice. V 51 třídách se zde připravuje na svá budoucí povolání přes 1200 studentů. Škola se nachází poblíž historického centra Prahy, s kterým ji spojuje severojižní magistrála a metro trasy C. Škola poskytuje úplné odborné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou žákům ze základních škol a vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol. Žáky vzdělává a vychovává mimo pedagogického sboru i řada externích odborných pracovníků z praxe. Spolupracujeme s klinickými pracovišti mnoha pražských zdravotnických zařízení.

[ více o naší škole ]

Novinky ve fotogalerii

Konverzační soutěž v anglickém jazyce – již 6. ročník Střelecký kurz 2019 – kurz žáků oboru Bezpečnostně právní činnost Grand restaurant 5. května – je libo quiche či ratatouille? Branný kurz BPČ 2019 – 1.BA v Ostružně u Jičína