Aktuality

• Informace pro strávníky: Přeplatky za stravné se budou vracet na účty stejně jako jiné roky. Končícím studentům 4. ročníků budou vráceny v týdnu 24.–28. 5. 2021, ostatním žákům a studentům 21.–29. 6. 2021. Strávníci platící hotově si mohou přeplatek vybrat v kanceláři školní jídelny pondělí–pátek od 10 do 12.30 hod. V případě, že došlo v průběhu studia ke změně čísla Vašeho bankovního účtu, je potřebné to nahlásit vedoucí školní jídelny telefonicky (244 105 040), případně e-mailem (kuchyn@szs5kvetna.cz).

• VOŠZ a SZŠ vyhlašuje výběrové řízení „Modernizace šatních skřínek“.

Rozvrhy hodin platné od 26. 4. 2021

• Oznamujeme všem strávníkům, že od pondělí 26. 4. 2021 začíná naše školní jídelna vařit jedno hlavní jídlo. Výdej obědů bude zatím zkrácený od 11 do 13 hod. (od 3. 5. 2021 pak od 11 do 13.30 hod.). Objednávat je možné od středy 21. 4. 2021. Těšíme se na Vás. Kolektiv školní jídelny

Manuál Covid-19 testování ve školách (duben 2021)

• Informace k přijímacímu řízení na SZŠ: Mimořádné opatření MZ ČR z 6. 4. 2021

• Informace o přijímacím řízení na vyšší školu pro obory diplomovaný nutriční terapeut, diplomovaná všeobecná sestradiplomovaná dětská sestra

• Informace o maturitních zkouškách

• Srdečně všechny zveme na garantovaný seminář Kvalita života po popáleninovém traumatu.

• Vážení rodiče, milí žáci a studenti,
dovoluji si vás informovat, že od 8. 3. 2021 od 00.00 ho​d. byla vyhlášena pracovní povinnost pro žáky 3. a 4. ročníků, kteří dosáhli plnoletosti a pro studenty VOŠ. Informace o této povinnosti jsou na stránkách školy (Usnesení Vlády ČR č. 248) a MHMP již obdržel kontaktní údaje ​na tyto žáky a studenty. Koordinátorem pracovní povinnosti za naší školu je Mgr. Lucie Malá, která s vámi komunikuje elektronicky prostřednictvím Microsoft Teams. V případě, že již pracujete ve zdravotnictví, je tuto skutečnost nutné doložit pracovní smlouvou. Distanční výuka a praxe ve smluvních zdravotnických zařízeních pokračuje jako doposud. V případě nástupu na pracovní povinnost informujte svého třídního učitele (omluva z on-line výuky).
S pozdravem
PhDr. Mária Janáková, Ph.D., ředitelka školy​

• Provozní doba školy: pondělí–pátek 8–16 hod.

• Změna úředních hodin studijního oddělení: pondělí 8–14 hod., úterý 8–15 hod., středa 8–15 hod., čtvrtek 8–14 hod., pátek 8–11 hod.

Rozvrhy hodin pro 4. ročníky platné od 8. 2. 2021

• Den otevřených dveří: prezenční forma dne otevřených dveří byla z epidemiologických důvodů nahrazena prezentací školy a jednotlivých oborůvirtuální prohlídkou školy. Bližší informace sdělí vedoucí jednotlivých oborů.

Informace o provozu školy v době koronaviru

Informace k provozu škol do 28./29. 1. 2021

Rozvrhy hodin na 2. pololetí šk. r. 2020/2021 platné od 1. 2. 2021

• Od pondělí 4. 1. 2021 mají 3. a 4. ročníky zdravotnických oborů (tj. obory zdravotnický asistentnutriční asistent) praktickou výuku ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb dle rozvrhu a informací od třídních učitelů případně od svých vedoucích oborů.

• Informace pro členy Klubu mladých diváků: Vzhledem k tomu, že divadla zřizovaná hl. městem Praha zůstanou až do konce února zavřená, zůstanou pravděpodobně zavřená i ostatní divadla. Věříme, že na období březen až červen 2021 budete moci objednat vstupenky, které máte předplacené a máte na ně nárok. Pokud to nebude možné, samozřejmě vám opět vrátíme peníze za nevyčerpaná představení.

Budova školy

Vítejte na stránkách zdravotnické školy 5. května!

Naše škola je jednou z největších zdravotnických škol v České republice. V 51 třídách se zde připravuje na svá budoucí povolání přes 1200 studentů. Škola se nachází poblíž historického centra Prahy, s kterým ji spojuje severojižní magistrála a metro trasy C. Škola poskytuje úplné odborné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou žákům ze základních škol a vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol. Žáky vzdělává a vychovává mimo pedagogického sboru i řada externích odborných pracovníků z praxe. Spolupracujeme s klinickými pracovišti mnoha pražských zdravotnických zařízení.

[ více o naší škole ]

Novinky ve fotogalerii

Enersol 2020 Lyžařský kurz Harrachov 2020 Soutěž v psychologii 2020 (krajské kolo) Soutěž v psychologii 2020 (školní kolo)
Enersol 2020 – fyzikálně–ekologická soutěž pro žáky středních škol Lyžařský kurz Harrachov 2020 – kurz žáků oboru Bezpečnostně právní činnost Soutěž v psychologii 2020 (krajské kolo) – na téma Můj velký sen Soutěž v psychologii 2020 (školní kolo) – na téma Můj velký sen