Aktuality

Informace o provozu školy v době koronaviru (aktualizováno 24. 8. 2020)

Prosíme všechny, aby v době od 26. do 30. 10. 2020 včetně, komunikovali se školou elektronicky přes e-mailovou adresu zdravotnickaskola@centrum.cz.

Usnesení vlády České republiky č. 1074 ze dne 19. 10. 2020

• Provoz školy v době distanční výuky: 7–15 hod.

Usnesení vlády České republiky č. 1023 ze dne 12. 10. 2020

• Informace pro členy Klubu mladých diváků:
Představení na říjen 2020 jsou přesunuta na náhradní termíny.
12. 10. 2020 Maryša v ND na 2. 11. 2020. Tento termín je zrušen! Náhradní nebude zadán.
14. 10. 2020 Audience u královny v ND (Stavovské divadlo) na 15. 12. 2020
21. 10. 2020 Romeo, Julie a tma v Divadle v Dlouhé na 12. 11. 2020
Prosím o vrácení lístků do školy (vrátnice nebo kabinet A311) do 23. 10. 2020. Obdržíte nové.

Náhradní rozvrhy hodin platné od 5. 10. 2020

• Srdečně všechny zveme na garantovaný seminář Specifika dietního stravování.

• VOŠZ a SZŠ přijme ekonoma.

Budova školy

Vítejte na stránkách zdravotnické školy 5. května!

Naše škola je jednou z největších zdravotnických škol v České republice. V 51 třídách se zde připravuje na svá budoucí povolání přes 1200 studentů. Škola se nachází poblíž historického centra Prahy, s kterým ji spojuje severojižní magistrála a metro trasy C. Škola poskytuje úplné odborné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou žákům ze základních škol a vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol. Žáky vzdělává a vychovává mimo pedagogického sboru i řada externích odborných pracovníků z praxe. Spolupracujeme s klinickými pracovišti mnoha pražských zdravotnických zařízení.

[ více o naší škole ]

Novinky ve fotogalerii

Enersol 2020 Lyžařský kurz Harrachov 2020 Soutěž v psychologii 2020 (krajské kolo) Soutěž v psychologii 2020 (školní kolo)
Enersol 2020 – fyzikálně–ekologická soutěž pro žáky středních škol Lyžařský kurz Harrachov 2020 – kurz žáků oboru Bezpečnostně právní činnost Soutěž v psychologii 2020 (krajské kolo) – na téma Můj velký sen Soutěž v psychologii 2020 (školní kolo) – na téma Můj velký sen