Aktuality

Mimořádné opatření MZ ČR – Přijímací zkoušky VOŠ

Výsledky přijímacích řízení pro školní rok 2021/2022

• Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady.

Informace k provozu škol od 24. 5. 2021

• Výzva všem členům Klubu mladých diváků: Vzhledem k tomu, že nebylo možné využít předplacené vstupenky, bude vám v kabinetu A311 od 26. 5. 2021 vydáno potvrzení, na základě kterého vám pokladna vyplatí příspěvek na KMD.

Opatření obecné povahy – Přijímací zkoušky (dodatek) od MŠMT

• Informace pro strávníky: Přeplatky za stravné se budou vracet na účty stejně jako jiné roky. Končícím studentům 4. ročníků budou vráceny v týdnu 24.–28. 5. 2021, ostatním žákům a studentům 21.–29. 6. 2021. Strávníci platící hotově si mohou přeplatek vybrat v kanceláři školní jídelny pondělí–pátek od 10 do 12.30 hod. V případě, že došlo v průběhu studia ke změně čísla Vašeho bankovního účtu, je potřebné to nahlásit vedoucí školní jídelny telefonicky (244 105 040), případně e-mailem (kuchyn@szs5kvetna.cz).

• Informace k přijímacímu řízení na SZŠ: Mimořádné opatření MZ ČR z 6. 4. 2021

• Informace o přijímacím řízení na vyšší školu pro obory diplomovaný nutriční terapeut, diplomovaná všeobecná sestradiplomovaná dětská sestra

• Informace o maturitních zkouškách

Informace o provozu školy v době koronaviru

Budova školy

Vítejte na stránkách zdravotnické školy 5. května!

Naše škola je jednou z největších zdravotnických škol v České republice. V 51 třídách se zde připravuje na svá budoucí povolání přes 1200 studentů. Škola se nachází poblíž historického centra Prahy, s kterým ji spojuje severojižní magistrála a metro trasy C. Škola poskytuje úplné odborné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou žákům ze základních škol a vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol. Žáky vzdělává a vychovává mimo pedagogického sboru i řada externích odborných pracovníků z praxe. Spolupracujeme s klinickými pracovišti mnoha pražských zdravotnických zařízení.

[ více o naší škole ]

Novinky ve fotogalerii

Enersol 2020 Lyžařský kurz Harrachov 2020 Soutěž v psychologii 2020 (krajské kolo) Soutěž v psychologii 2020 (školní kolo)
Enersol 2020 – fyzikálně–ekologická soutěž pro žáky středních škol Lyžařský kurz Harrachov 2020 – kurz žáků oboru Bezpečnostně právní činnost Soutěž v psychologii 2020 (krajské kolo) – na téma Můj velký sen Soutěž v psychologii 2020 (školní kolo) – na téma Můj velký sen