Aktuality

Informace o provozu školy v době koronaviru (aktualizováno 24. 8. 2020)

Rozvrhy hodin na 1. pololetí šk. r. 2020/2021 platné od 21. 9. 2020

• VOŠZ a SZŠ vyhlašuje výběrové řízení „Dodávka 30 kusů přenosných počítačů–notebooků do počítačové učebny školy“.

• Srdečně všechny zveme na garantované semináře Rehabilitace u nemocných s poškozením mozkuSpecifika dietního stravování.

Výsledky přijímacích řízení pro školní rok 2020/2021 (aktualizováno 24. 9. 2020)

Informace před nástupem pro žáky a studenty 1. ročníků školního roku 2020/2021

• Nevyzvednutá vysvědčení žáků střední školy je možno obdržet v sekretariátu ředitelky školy (kancelář A203) do 16. 7. 2020 a poté od 18. 8. 2020 (s sebou doklad totožnosti).

• VOŠZ a SZŠ přijme ekonoma.

• Informace pro uchazeče o studium: Přijímací řízení a čestné prohlášeníčestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Budova školy

Vítejte na stránkách zdravotnické školy 5. května!

Naše škola je jednou z největších zdravotnických škol v České republice. V 51 třídách se zde připravuje na svá budoucí povolání přes 1200 studentů. Škola se nachází poblíž historického centra Prahy, s kterým ji spojuje severojižní magistrála a metro trasy C. Škola poskytuje úplné odborné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou žákům ze základních škol a vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol. Žáky vzdělává a vychovává mimo pedagogického sboru i řada externích odborných pracovníků z praxe. Spolupracujeme s klinickými pracovišti mnoha pražských zdravotnických zařízení.

[ více o naší škole ]

Novinky ve fotogalerii

Enersol 2020 Lyžařský kurz Harrachov 2020 Soutěž v psychologii 2020 (krajské kolo) Soutěž v psychologii 2020 (školní kolo)
Enersol 2020 – fyzikálně–ekologická soutěž pro žáky středních škol Lyžařský kurz Harrachov 2020 – kurz žáků oboru Bezpečnostně právní činnost Soutěž v psychologii 2020 (krajské kolo) – na téma Můj velký sen Soutěž v psychologii 2020 (školní kolo) – na téma Můj velký sen