Aktuality

Manuál Covid-19 testování ve školách (duben 2021)

• Informace k přijímacímu řízení na SZŠ: Mimořádné opatření MZ ČR z 6. 4. 2021

• Informace o přijímacím řízení na vyšší školu pro obory diplomovaný nutriční terapeut, diplomovaná všeobecná sestradiplomovaná dětská sestra

• Informace o maturitních zkouškách

• Srdečně všechny zveme na garantovaný seminář Kvalita života po popáleninovém traumatu.

• Vážení rodiče, milí žáci a studenti,
dovoluji si vás informovat, že od 8. 3. 2021 od 00.00 ho​d. byla vyhlášena pracovní povinnost pro žáky 3. a 4. ročníků, kteří dosáhli plnoletosti a pro studenty VOŠ. Informace o této povinnosti jsou na stránkách školy (Usnesení Vlády ČR č. 248) a MHMP již obdržel kontaktní údaje ​na tyto žáky a studenty. Koordinátorem pracovní povinnosti za naší školu je Mgr. Lucie Malá, která s vámi komunikuje elektronicky prostřednictvím Microsoft Teams. V případě, že již pracujete ve zdravotnictví, je tuto skutečnost nutné doložit pracovní smlouvou. Distanční výuka a praxe ve smluvních zdravotnických zařízeních pokračuje jako doposud. V případě nástupu na pracovní povinnost informujte svého třídního učitele (omluva z on-line výuky).
S pozdravem
PhDr. Mária Janáková, Ph.D., ředitelka školy​

• Provozní doba školy: pondělí–pátek 8–16 hod.

• Změna úředních hodin studijního oddělení: pondělí 8–14 hod., úterý 8–15 hod., středa 8–15 hod., čtvrtek 8–14 hod., pátek 8–11 hod.

Rozvrhy hodin pro 4. ročníky platné od 8. 2. 2021

• Den otevřených dveří: prezenční forma dne otevřených dveří byla z epidemiologických důvodů nahrazena prezentací školy a jednotlivých oborůvirtuální prohlídkou školy. Bližší informace sdělí vedoucí jednotlivých oborů.

Informace o provozu školy v době koronaviru

Informace k provozu škol do 28./29. 1. 2021

Rozvrhy hodin na 2. pololetí šk. r. 2020/2021 platné od 1. 2. 2021

• Od pondělí 4. 1. 2021 mají 3. a 4. ročníky zdravotnických oborů (tj. obory zdravotnický asistentnutriční asistent) praktickou výuku ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb dle rozvrhu a informací od třídních učitelů případně od svých vedoucích oborů.

• Školní jídelna je od pondělí 4. 1. 2021 do odvolání uzavřena. Obědy budou všem strávníkům automaticky odhlášeny.

• Informace pro členy Klubu mladých diváků: Vzhledem k tomu, že divadla zřizovaná hl. městem Praha zůstanou až do konce února zavřená, zůstanou pravděpodobně zavřená i ostatní divadla. Věříme, že na období březen až červen 2021 budete moci objednat vstupenky, které máte předplacené a máte na ně nárok. Pokud to nebude možné, samozřejmě vám opět vrátíme peníze za nevyčerpaná představení.

Budova školy

Vítejte na stránkách zdravotnické školy 5. května!

Naše škola je jednou z největších zdravotnických škol v České republice. V 51 třídách se zde připravuje na svá budoucí povolání přes 1200 studentů. Škola se nachází poblíž historického centra Prahy, s kterým ji spojuje severojižní magistrála a metro trasy C. Škola poskytuje úplné odborné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou žákům ze základních škol a vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol. Žáky vzdělává a vychovává mimo pedagogického sboru i řada externích odborných pracovníků z praxe. Spolupracujeme s klinickými pracovišti mnoha pražských zdravotnických zařízení.

[ více o naší škole ]

Novinky ve fotogalerii

Enersol 2020 Lyžařský kurz Harrachov 2020 Soutěž v psychologii 2020 (krajské kolo) Soutěž v psychologii 2020 (školní kolo)
Enersol 2020 – fyzikálně–ekologická soutěž pro žáky středních škol Lyžařský kurz Harrachov 2020 – kurz žáků oboru Bezpečnostně právní činnost Soutěž v psychologii 2020 (krajské kolo) – na téma Můj velký sen Soutěž v psychologii 2020 (školní kolo) – na téma Můj velký sen