Aktuality

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 pro obory Diplomovaný zdravotnický záchranář a Diplomovaná všeobecná sestra.

Informace před nástupem pro žáky a studenty 1. ročníků školního roku 2016/2017.

• Informace pro uchazeče: Výsledky přijímacích řízení pro školní rok 2016/2017.

• Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků střední školy (šk. r. 2016/2017): čtvrtek 1. 9. 2016. Setkání se koná na dvě skupiny. 1. skupina od 17.00 hod. pro obory zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. 2. skupina od 17.30 hod. pro obory nutriční asistent, kosmetické služby, masér sportovní a rekondiční a bezpečnostně právní činnost.

• Zájemcům z řad vyučujících jiných škol nabízíme výukový materiál, který vznikl v rámci projektu Získejte body za téma "BODY"! podpořeného programem Erasmus+.

• VOŠZ a SZŠ vyhlašuje výběrové řízení na rekonstrukci počítačové učebny (technika).

Vítejte na stránkách zdravotnické školy 5. května!

Naše škola je jednou z největších zdravotnických škol v České republice. V 51 třídách se zde připravuje na svá budoucí povolání přes 1200 studentů. Škola se nachází poblíž historického centra Prahy, s kterým ji spojuje severojižní magistrála a metro trasy C. Škola poskytuje úplné odborné středoškolské vzdělání žákům ze základních škol a vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol. Žáky vzdělává a vychovává mimo pedagogického sboru i řada externích odborných pracovníků z praxe. Spolupracujeme s klinickými pracovišti mnoha pražských zdravotnických zařízení.

[ více o naší škole ]

Novinky ve fotogalerii

Za Čapkem do Strže – návštěva Památníku Karla Čapka Návštěva Památníku Lidice Soutěž ve francouzském jazyce 2016 Na samotě u lesa – branný kurz oboru Bezpečnostně právní činnost