Aktuality

• Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro obory Diplomovaná dětská sestra – denní forma vzděláváníDiplomovaný nutriční terapeut – denní forma vzdělávání.

Výsledky přijímacích řízení pro školní rok 2021/2022 (aktualizováno 13. 7. 2021)

• Služba na vrátnici školy v době letních prázdnin 2021: pondělí–pátek 8.30–14 hod.

• Úřední hodiny studijního oddělení v době letních prázdnin 2021: pondělí–pátek 9–13 hod.

Informace před nástupem pro žáky a studenty 1. ročníků školního roku 2021/2022

• Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady. (Aktualizováno o výsledky voleb)

Mimořádné opatření MZ ČR – Přijímací zkoušky VOŠ

Opatření obecné povahy – Přijímací zkoušky (dodatek) od MŠMT

• Informace k přijímacímu řízení na SZŠ: Mimořádné opatření MZ ČR z 6. 4. 2021

Informace o provozu školy v době koronaviru

Budova školy

Vítejte na stránkách zdravotnické školy 5. května!

Naše škola je jednou z největších zdravotnických škol v České republice. V 51 třídách se zde připravuje na svá budoucí povolání přes 1200 studentů. Škola se nachází poblíž historického centra Prahy, s kterým ji spojuje severojižní magistrála a metro trasy C. Škola poskytuje úplné odborné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou žákům ze základních škol a vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol. Žáky vzdělává a vychovává mimo pedagogického sboru i řada externích odborných pracovníků z praxe. Spolupracujeme s klinickými pracovišti mnoha pražských zdravotnických zařízení.

[ více o naší škole ]

Novinky ve fotogalerii

Enersol 2020 Lyžařský kurz Harrachov 2020 Soutěž v psychologii 2020 (krajské kolo) Soutěž v psychologii 2020 (školní kolo)
Enersol 2020 – fyzikálně–ekologická soutěž pro žáky středních škol Lyžařský kurz Harrachov 2020 – kurz žáků oboru Bezpečnostně právní činnost Soutěž v psychologii 2020 (krajské kolo) – na téma Můj velký sen Soutěž v psychologii 2020 (školní kolo) – na téma Můj velký sen