Aktuality

Informace o provozu školy v době koronaviru (aktualizováno 22. 5. 2020)

Výsledky přijímacích řízení pro školní rok 2020/2021 (aktualizováno 8. 7. 2020)

Informace před nástupem pro žáky a studenty 1. ročníků školního roku 2020/2021

• Spádová škola pro maturitní zkoušky – podzim 2020: Upozorňujeme maturanty s upravenými podmínkami u maturitní zkoušky (PUP), že se mohou dostavit do spádové školy k projednání doporučených podmínek. Termín: 20. 8. 2020 od 8 do 10 hod. V případě potřeby kontaktujte zástupkyni ředitelky Mgr. Renátu Volfovou (volfova.r@szs5kvetna.cz, 244 105 004).

• Nevyzvednutá vysvědčení žáků střední školy je možno obdržet v sekretariátu ředitelky školy (kancelář A203) do 16. 7. 2020 a poté od 18. 8. 2020 (s sebou doklad totožnosti).

• Služba na vrátnici školy v době letních prázdnin 2020: pondělí–pátek 8–14 hod.

• Úřední hodiny studijního oddělení v době letních prázdnin 2020: pondělí–pátek 9–13 hod. (17. 7. 2020 zavřeno!)

• VOŠZ a SZŠ přijme ekonomaknihovníka.

• Informace pro uchazeče o studium: Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro všechny obory vyššího studia (kromě zkrácené formy studia oboru diplomovaná všeobecná sestra). Termín podání přihlášek: do 31. 7. 2020. Termín přijímacího řízení: 27. 8. 2020 v 8.30 hod.

• Informace pro uchazeče o studium: Přijímací řízení a čestné prohlášeníčestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

• Aktualizace termínů přijímacích řízení na vyšší školu: Diplomovaný nutriční terapeut, Diplomovaná všeobecná sestraDiplomovaná dětská sestra

Informace k přijímacímu řízení na střední školu

• Certifikovaný školitel firemních kurzů Excelu, Wordu a dalších kancelářských aplikací MS Office ITLektor poskytl po dobu uzavření škol našim žákům přístup zdarma k online kurzům www.UmimExcel.cz.

Vítejte na stránkách zdravotnické školy 5. května!

Naše škola je jednou z největších zdravotnických škol v České republice. V 51 třídách se zde připravuje na svá budoucí povolání přes 1200 studentů. Škola se nachází poblíž historického centra Prahy, s kterým ji spojuje severojižní magistrála a metro trasy C. Škola poskytuje úplné odborné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou žákům ze základních škol a vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol. Žáky vzdělává a vychovává mimo pedagogického sboru i řada externích odborných pracovníků z praxe. Spolupracujeme s klinickými pracovišti mnoha pražských zdravotnických zařízení.

[ více o naší škole ]

Novinky ve fotogalerii

Enersol 2020 – fyzikálně–ekologická soutěž pro žáky středních škol Lyžařský kurz Harrachov 2020 – kurz žáků oboru Bezpečnostně právní činnost Soutěž v psychologii 2020 (krajské kolo) – na téma Můj velký sen Soutěž v psychologii 2020 (školní kolo) – na téma Můj velký sen