Aktuality

Informace o provozu školy v době koronaviru (aktualizováno 22. 5. 2020)

• Informace pro uchazeče o studium: Přijímací řízení a čestné prohlášeníčestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Rozvrhy hodin pro 1., 2. a 3. ročníky střední školy od 3. 6. 2020
(Upozornění pro žáky 1. až 3. ročníků střední školy, kteří půjdou poprvé do školy 3. 6. 2020 na konzultace, aby nezapomněli přinést čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané žákem a zákonnými zástupci.)

• Aktualizace termínů přijímacích řízení na vyšší školu: Diplomovaný nutriční terapeut, Diplomovaná všeobecná sestraDiplomovaná dětská sestra

Informace k přijímacímu řízení na střední školu

• VOŠZ a SZŠ přijme ekonoma.

• Srdečně všechny zveme na garantované semináře Syndrom náhlého úmrtí kojence – Třesené dítěRehabilitace u nemocných s poškozením mozku (doplněn nový termín!).

• Certifikovaný školitel firemních kurzů Excelu, Wordu a dalších kancelářských aplikací MS Office ITLektor poskytl po dobu uzavření škol našim žákům přístup zdarma k online kurzům www.UmimExcel.cz.

Vítejte na stránkách zdravotnické školy 5. května!

Naše škola je jednou z největších zdravotnických škol v České republice. V 51 třídách se zde připravuje na svá budoucí povolání přes 1200 studentů. Škola se nachází poblíž historického centra Prahy, s kterým ji spojuje severojižní magistrála a metro trasy C. Škola poskytuje úplné odborné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou žákům ze základních škol a vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol. Žáky vzdělává a vychovává mimo pedagogického sboru i řada externích odborných pracovníků z praxe. Spolupracujeme s klinickými pracovišti mnoha pražských zdravotnických zařízení.

[ více o naší škole ]

Novinky ve fotogalerii

Lyžařský kurz Harrachov 2020 – kurz žáků oboru Bezpečnostně právní činnost Soutěž v psychologii 2020 (krajské kolo) – na téma Můj velký sen Soutěž v psychologii 2020 (školní kolo) – na téma Můj velký sen Konverzační soutěž v anglickém jazyce – již 6. ročník