Informace o absolutoriích na vyšší škole

Termíny absolutorií:

V souladu s Vyhláškou č. 10/2005 Sb. v platném znění.

(řádné období)
DZZ (kombinovaná forma)20.–22. 1. 2020
DVS (kombinovaná forma)28.–29. 1. 2020
DNT (kombinovaná forma)15.–19. 6. 2020
DZZ, DNT, DVS (vše denní forma)15.–19. 6. 2020