Informace o absolutoriích na vyšší škole

Opatření obecné povahy – Absolutoria od MŠMT (PDF, 289 kB)

Termíny absolutorií:

V souladu s Vyhláškou č. 10/2005 Sb. v platném znění

a) srpen/září 2020
DNT 3.A, DNT 3.C (řádný termín)24. 8. 2020
DZZ 3.A (náhradní a opravný termín)9. 9. 2020
DZZ 4.C (náhradní termín)16. 9. 2020
b) řádné období
DZZ (kombinovaná forma)18.–22. 1. 2021
DVS (kombinovaná forma)25.–29. 1. 2021
DZZ, DNT, DVS (vše denní forma)14.–18. 6. 2021
DNT (kombinovaná forma)14.–18. 6. 2021