Studovna – knihovna odborné literatury

Studovna se nachází ve 4. patře budovy A, dveře č. A403.
Studovna studentům poskytuje možnost půjčování odborné literatury, nahlížení do absolventských prací studentů školy, kopírování, tisk z počítače, skenování, přístup k internetu a další služby.

Seznam odborné literatury – aktualizováno 10. 1. 2019

Návod na aktivaci čipu pro kopírování a tisk z PC

Provozní doba studovny:

Pondělí 8.00–16.00
Úterý 8.00–16.00
Středa 8.00–16.00
Čtvrtek 8.00–16.00
Pátek 8.00–12.00

Pracovníci studovny: Petronila Bryksíová, Bc. Jaroslav Kubát (studovna@szs5kvetna.cz, 244 105 024).