2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro obory Diplomovaná dětská sestra, denní forma vzdělávání a Diplomovaný nutriční terapeut, denní forma vzdělávání.

Termín podání přihlášek: nejpozději do 31. 7. 2022

Termín přijímacího řízení: 30. 8. 2022 v 9 hod.

×